Log ind | Hverken fyrre, fed eller færdig!

15. november 2008

Vi bruger også: Udlændingeservice

Filed under: Blandet — Tags: — Henny Stewart @ 15:17

Hvad pokker har det nu med forbrugerstof at gøre, udbryder den hypotetiske læser. Tjah, læsningen af denne blog er jo ikke obligatorisk, så hvis det ikke passer fruen, eller den herre, måske? – at læse om Udlændingeservice, eller det der gør det ud for en sådan service her i landet, så er der jo masser af andre sider på internettet, man kan henvende sig til.

Udlændingeservice. Ja, hvor skal man egentlig begynde? Måske med navnet. Før hed det jo Udlændingestyrelsen, hvilket vel egentlig er i bedre tråd med, hvad de laver og hvad deres formål er, men der er kommet et vist mål “newspeak” ind over, og derfor Udlændingeservice.

Det er sikkert ikke gået ret mange næser forbi, at vi har nogle meget restriktive bestemmelser her i landet, om hvilke udlændinge, der kan få lov at slå sig ned her for kortere eller længere tid, eller måske endog permanent. Turistbranchen har allerede været ude med en meddelelse om, at det nu er så svært at få turistvisum til Danmark, at landet mister valuta, fordi folk, der kunne tænke sig at komme hertil på ferie, nægtes adgang. Det er så, hvad det er. Højst uhensigtsmæssigt, men dog ikke mit hovedemne her i dag. Det skulle bare lige med for at sætte sagen i relief.

Næh, det jeg kunne tænke mig at beskæftige mig med her, er fa­­­mi­­­li­­­e­­­sam­­­men­­­fø­­r­ing­­­er eller mangel på samme. Det er nemlig lykkedes regeringen og Dansk Folkeparti at få lavet nogle regler, hvorefter det er muligt at skille familier ad. Det, at man er gift med en dansk statsborger, eller måske mor eller far til en, er sandelig ikke nok til, at man kan få lov til at bo her. Nej, man skal også være over 24 år, ens familie må ikke have ligget det offentlige til last, og familiens samlede tilknytning skal være størst til Danmark, et krav der har vist sig nærmest umuligt at opfylde.

Mange dansk-udenlandske par har derfor været nødt til at bosætte sig andetsteds, f.eks. i Sverige, hvor reglerne ikke er nær så restriktive. Henover sommeren og det begyndende efterår kom så nogle domme fra EF-domstolen, iflg. hvilke det var meget nemmere for en person med dansk statsborgerskab eller permanent opholdstilladelse at få sin ægtefælle med hertil. Man behøvede faktisk bare at have arbejdet i et EU-land en kort periode for at have ret til at slå sig ned i et EU-land, herunder også Danmark, med samt alle medlemmer af sin husstand. Det kunne da bare mangle andet, siger deres udsendte, men det var der ikke politisk opbakning til.

Dansk Folkeparti kunne ikke ligefrem få regeringen til at gøre oprør mod EU på den konto. Det havde DF vist godt nok helst set, men sådan spillede klaveret trods alt ikke. Til gengæld måtte der indgås en såkaldt “udlændingeaftale”, efter hvilken det på forskellig vis blev gjort meget mere besværligt for herboende udlændinge at opnå statsborgerskab. Mage til sammenblanding af snot og skæg skal man lede længe efter, og hvilke konsekvenser det vil få at holde dele af befolkningen uden for på den måde tør man næppe tænke på. Men næste gang, jeg hører en borgerlig politiker efterlyse mere “sammenhængskraft”, tror jeg nok, jeg tager og kaster op!

Men balladen slutter ikke her. Birthe Rønn Hornbech, vores alle sammens integrationsminister, har været i krydsild hos den ene efter den anden fremragende journalist, hvor hun blot lodret har benægtet alt, herunder at der skulle være tale om et bestemt tidrum, man skulle have været beskæftiget i et andet EU-land for at kunne søge familiesammenføring i Danmark. Det har hun sørme været god til. Nej, nej, nej i op til et kvarter ad gangen. Hvor svært er lige det? Spørg en tre-årig i trodsalderen.

Ombudsmanden har gransket Udlændingeservice’s vejledningspraksis, vejet den og fundet den for let. Birthe Rønn Hornbech har taget ombudsmandens rapport som et venligt råd, mens nogle af hendes politiske modstandere har ønsket hendes afgang. Hun siger så, at hun ikke kan forstå, at det at tage ansvar for Udlændingeservice’s praksis skulle kunne medføre hendes afgang, men at det netop bør medføre, at hun bliver og gør ret for sig. Der har hun jo nok en pointe, selvom der selvfølgelig er en grænse.

Integrationsministeren lover da også at have Udlændingeservice’s vejledningspraksis under konstant evaluering med henblik på at gøre alt så godt som muligt. Fru Hornbech kan iø. ikke forstå, hvorfor ikke flere af de mange par, der påstås at bo i Sverige, har søgt om at få opholdstilladelse i Danmark. I betragtning af, at integrationsministeriets hjemmeside siger, at man skal søge samtidig med, at man optager bopæl her i landet, så lader vi lige den stå et øjeblik.

Det sidste nye er, at man har fundet en EU-vejledning, der fortæller om alle de rettigheder EU-borgere har i forbindelse med ansøgning om opholdstilladelse. Den er desværre bare aldrig blevet oversat til dansk. Hvordan mon det altsammen ender? Den manglende vejledning og forholden af relevante oplysninger er snart en tamilsag værdig. Man skulle jo tro, at de ansvarlige politikere var blevet klogere siden da, men er de det?

Ingen kommentarer »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URL

Leave a comment