Log ind | Hverken fyrre, fed eller færdig!

23. november 2008

Tuneserloven

Filed under: Blandet — Henny Stewart @ 23:27

Den såkaldte “tuneserlov”, det lovforslag, der skal give personer på “tålt ophold” pligt til at opholde sig i Sandholmlejren og pligt til at melde sig hos politiet hver dag ser nu ud til både at være i konflikt med menneskerettighederne og at være overflødigt. Ikke desto mindre går behandlingen i Folketinget videre.

Den tuneser, der af PET mistænktes for at ville slå tegneren Kurt Westergård ihjel, har siddet i fængsel i månedsvis uden tilstrækkelig grund. Det har Højesteret netop fastslået. Da han ikke kan sendes til sit hjemland, fordi han risikerer forfølgelse og tortur der, er han altså i Danmark på “tålt ophold”. Når den nye lov bliver vedtaget, vil han altså nærmest være fængslet i Sandholmlejren på ubestemt tid. Men reglerne giver i forvejen myndighederne mulighed for at give en person på tålt ophold en skærpet meldepligt, så det er lidt svært at se, hvad det egentlig er, man ønsker at opnå med det nye forslag.

I forlængelse af sagen med de to tunesere, der mistænktes for at ville dræbe Kurt Westergård, er der sket nogle ting, der ikke hører hjemme i et retssamfund. Tuneserne blev udvist “administrativt”, dvs. mistankerne mod dem blev ikke ordentligt efterprøvet ved en domstol. Efter højesteretsdommen, der altså fastslog, at den ene af tuneserne havde været fængslet på et utilstrækkeligt grundlag, har vores justitsminister været ude med en udtalelse om, at manden er farlig, og at PET ikke havde kunnet fremlægge alle de relevante oplysninger.

Hvad blev der egentlig af magtens tredeling, for ikke at tale om at være uskyldig indtil det modsatte er bevist?

Ingen kommentarer

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URL

Sorry, the comment form is closed at this time.