Log ind | Hverken fyrre, fed eller færdig!

3. december 2008

Vi bruger måske: Sociale netværk på nettet

Filed under: Blandet — Tags: , , , , , — Henny Stewart @ 17:01

Sociale netværk, hvad er det nu for en slags fisk, og er det virkelig noget for bedstemorsegmentet? Både ja og nej. Jeg vil tro, at de fleste mennesker, bedstemødre så vel som andre, ville kunne klare sig aldeles udmærket uden Facebook, MySpace, Friendster, LinkedIn, Arto og hvad de ellers ikke hedder alle sammen. Den sidstnævnte er kun for børn, så den beskæftiger jeg mig ikke med.

Disse forskellige, men åh så ens foretagender er, hvad man kalder sociale netværk. Der er meget hype omkring dem, ikke mindst fordi forskellige kendte eller notoriske personer, f.eks. Anders Fogh, har en profil på Facebook, er det vidst.

Alle de sociale netværk fungerer mere eller mindre på samme måde: Man opretter en profil med diverse personlige oplysninger, og så finder systemet frem til nogle personer, der kan være ens “venner”. Man kan også selv aktivt søge venner. Dette kan f.eks. gøres ved at importere ens adressebog fra e-mailprogrammet eller fra Gmail, og så lade systemet undersøge, om nogle af disse personer findes oprettet som brugere af det pågældende sociale netværk. Så kan man sende dem beskeder, prikke til dem, invitere dem til at være ens “venner” etc. Hvad forskellen på dette og så at sende en normal e-mail er mig lidt af en gåde.

Det er dog muligt, at de yngre segmenter i højere grad end bedstemorsegmentet er oprettet som brugere og på den måde kan retablere kontakt med mennesker, som de har mistet kontakten med. Men, come on!, hvor mange mennesker har man egentlig mistet kontakten med uden selv at ville det? Ja, ja, der kan måske godt være tale om nogle stykker.

Alt i alt kunne det jo se ud, som om disse sociale netværk var en ret harmløs foranstaltning, ikke sandt? Ikke noget at hidse sig op over på nogen måde, og så alligevel. Når man f.eks. opretter en profil på Facebook, giver man facebook ret til alt materiale og alle oplysninger, man giver fra sig. Denne ret kan man på ingen måde få tilbage igen. Tal om Big Brother! Jeg kan ikke præcis sige, om det samme gør sig gældende for de andre netværk, men det skulle slet ikke undre mig.

Der er også flere ansatte i firmaer rundt omkring, der har fået sig en ubehagelig overraskelse i den senere tid. De har – i arbejdstiden – siddet og skrevet ufordelagtige kommentarer om deres chefer på Facebook og er efterfølgende blevet fyret på grund af manglende loyalitet. Personlig kan jeg ikke få ondt nogen steder over det. Synes egentlig, det er såre rimeligt. Det gælder naturligvis med sociale netværk som med alle andre pc-baserede aktiviteter, at man ikke skal skrive noget, som ikke alle andre må læse. Det er bare en god leveregel at holde sig for øje.

I de sociale netværk dannes også grupper. Der har været en del hype i pressen om især Facebook-støttegrupper. Jeg er selv medlem af en støttegruppe for kattehjemmet Bæklund. Netop denne gruppe illustrerer måske en pointe mht. Facebook-støttegrupper: Den fik i løbet af rekordtid over 800 medlemmer. Da man efterfølgende etablerede en støtteforening for kattehjemmet, hvor det koster et beskedent kontingent at være medlem, gik det knap så hurtigt. Foreningen har til dato kun godt hundrede medlemmer. Hvis du, som sidder og læser dette, er medlem af gruppen på Facebook, men har glemt at melde dig ind, så kan du jo lige fise over og få det i orden. Aargang54 skal nok være her, når du kommer tilbage.

Der opstår også fra tid til anden nogle grupper på Facebook, som jeg i hvert fald finder betænkelige. Noget af det sidste, der forlyder, er at der er opstået indtil flere supportgrupper for den forsvundne direktør for IT-factory, Stein Bagger. Nu er manden ganske vist ikke dømt endnu, men der er meget, der tyder på, at han er stukket af med en halv milliard af andres kroner, og jeg synes faktisk ikke, det er noget at støtte.

Efter at den såkaldte “stadion-morder”, Rasmus Popenda, havde fået sin dom, var der straks nogle Facebook-grupper, der mente, at han burde have en længere straf. Jeg synes, det er betænkeligt, når en tilfældig gruppe mennesker på den måde vil være klogere end domstolene. Helt grotesk bliver det, når en Facebook-gruppe kræver en frifundet person straffet under henvisning til deres ytringsfrihed, som det var tilfældet med en pædofilianklaget fra Køge. Efter min mening har dette intet med ytringsfrihed at gøre, men netop med pøbelvælde. Jeg vil mene, at det ydermere bevæger sig på kanten af lovgivningen at påstå, at denne person er skyldig, når domstolene har frifundet ham. Hvis det var mig, den slags gik ud over, skulle de i hvert fald høre fra mig!

Når jeg nu har det på den måde med de sociale netværk, hvorfor har jeg så meldt mig ind? Godt spørgsmål, og jeg ventede faktisk også længe, inden jeg hoppede med på vognen. Jeg skal ikke benægte, at jeg har en vis nysgerrighed, og at denne har været medvirkende årsag, men den konkrete anledning har været, at jeg har nogle websites med tilhørende statistikker. Når jeg i statistikkerne ser, at nogle læsere er kommet ind via et link på Facebook eller et af de andre sociale netværk, så er jeg nærmest “nødt” til at gå ind og se, i hvilken sammenhæng, mine sider har været omtalt. Det er i hvert fald min forklaring.

Jeg må så sige, at mine profiler diverse steder er så tynde, som de kan være, og jeg har ikke gjort mig de ringeste anstrengelser for at skaffe “venner” dér.

Ingen kommentarer »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URL

Leave a comment