Log ind | Hverken fyrre, fed eller færdig!

11. januar 2009

Maarup kirke

Filed under: Blandet — Tags: , , — Henny Stewart @ 17:00

Der blev skrevet en del om Maarup kirke sidste år. Den lille kirke, der var ved at skvatte i havet, har formået at sætte sindene en del i bevægelse. Jeg havde egentlig ikke taget stilling til, hvad der var bedst at gøre: At lade naturen gå sin gang, eller flytte/genopføre kirken et “godt” sted, hvadenten dette nu skulle være på et friluftsmuseum eller bare lidt længere inde i landet. Maarup kirke hører sådan set med til min barndoms landskab, og af den grund har jeg da fulgt lidt med. Jeg var derude 2 gange i 2008, og så har jeg været derude i dag, for at se, hvad det er, de har lavet.

Dette billede er taget i marts 2008. Man ser sydsiden af kirken med våbenhuset og havet i baggrunden. Link til andre billeder fra Maarup kirke, april 08:

Her er så et billede, som jeg har taget i dag. Man har pillet kirken ned til 2 meters højde, så også våbenhusets tag er forsvundet.

Her er et billede fra marts af nordsiden af kirken.

Dette er så et billede fra i dag af nordsiden. Det er bare taget i den anden retning. Link til andre billeder fra Maarup kirke i dag.

Jeg synes på en måde, at de ligeså godt kunne have taget det hele, når de nu var i gang. De der 2 meter høje, afpillede mure både er noget og er ikke noget.

Men den mest slående forandring er dog, når man kommer til kirken. Man kan ikke længere se den nede fra foden af bakken. Her er et billede af, hvordan det syn var i juli 2008:

Her ligger kirken som skabt til sit landskab. Man kan selvfølgelig ikke se afgrunden på den anden side i dette skud, men jeg synes bestemt, at man kan se, hvorfor de valgte at bygge kirken netop dér i gamle dage. Link til andre billeder fra Maarup kirke i juli, 2008.

Jeg er stadig ikke helt klar på, hvad der ville have været det bedste at gøre. Under alle omstændigheder er det for sent nu. Man siger, at arkæologerne har lært noget vigtigt under nedtagningen af kirken. Så har der da været et positivt udbytte af øvelsen.

Grå søndag

Filed under: Blandet — Tags: , — Henny Stewart @ 12:39

Deprimerende. Mørkt. Week-enden er næsten gået, og i morgen er det bare tilbage med skulderen under hjulet igen. Så slemt er det selvfølgelig ikke, og hverdagene har da deres egne gode sider. Andetsteds har jeg anbefalet, at vi lukker landet i december, januar og februar. Det synes jeg i og for sig stadig ville være det rimeligste.

Nej, der er vist ikke andet at gøre end at gå ud i det lys, der måtte være tilbage. Få så meget af det ind på nethinden som muligt, inden det er aften igen.