Log ind | Hverken fyrre, fed eller færdig!

21. februar 2009

De kristelige er billigst!

Filed under: Blandet — Tags: , , , — Henny Stewart @ 15:51

Det kom frem her i ugen, at de fleste af de behandlingssteder, kommunerne sender deres narkomaner til afvænning på, ud over at have ukvalificeret personale, også har en religiøs baggrund, hvadenten det så er, fordi de opererer ud fra et princip om næstekærlighed, eller fordi de direkte inddrager deres guddom i behandlingen.

Hvis nogle af mine medskatteydere skulle have betænkeligheder ved, at kommunen bruger deres skattepenge på den måde, kan man trøste med, at de kristelige behandlingssteder er billigst. Op til 10.000 kr. om måneden. For det er nemlig kun på den måde, de bevisligt er billigst. Mennesker, der har fået den sidste rest af deres jeg ødelagt ved at blive hjernevasket, laver man nemlig ikke statistikker over.

Ingen kommentarer »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URL

Leave a comment