Log ind | Hverken fyrre, fed eller færdig!

18. juni 2009

Dommens dag!

Filed under: Blandet — Tags: , , , — Henny Stewart @ 19:16

Eller dagen for mundtlig eksamen, kom og gik. Kursisterne viste rigtig, hvad de kunne og opnåede gode resultater. De, der havde brug for at redde den på stregen, reddede den på stregen, og alle “mine” bestod.

Selv om jeg har været med rigtig mange gange efterhånden, er det stadig ikke fri, at jeg bliver lidt nervøs på kursisternes vegne, men det skal jeg selvfølgelig prøve at skjule, så godt jeg kan, så det ikke smitter af på dem. Samtidig skal jeg jo prøve at eksaminere, så de får mulighed for at udfolde alt, hvad de kan. Men denne gang gik alting godt.

På mandag skal jeg i sving igen, denne gang som censor, hvilket er en helt anden rolle. Der sidder man nærmest bagved i græsset og forsøger at påkalde sig så lidt opmærksomhed som overhovedet muligt. Under eksaminationen sidder man og forsøger at analysere på kursisternes sprog, både hvad gælder udtale, ordforråd, syntax og fluency. Efter eksaminationen skal man så votere sammen med læreren. Det er faktisk sjældent, at man bliver meget ueninge om bedømmelsen, selv om der er mange subjektive faktorer i spil, når man skal bedømme folks sproglige udfoldelser ved en mundtlig eksamen.

For et par år siden forlod vi den gammelkendte 13-skala, og jeg har jo været vant til den hele mit liv, så det var med bange anelser og en del indvendinger. Men jeg må indrømme, at jeg finder den nye skala nemmere at arbejde med. Skalaen ser sådan ud, for de, der ikke ved det og evt. er interesserede: 12-10-7-4-02|00- -03, hvor 02 og alt derover er bestået. Jeg tror, at det er fordi, der ikke er så mange karakterer i midten, at det opleves lettere. Før i tiden kunne man få meget tid til at gå med at diskutere, om en kandidat skulle have 7 eller 8 eller evt. 8 eller 9. Til gengæld synes jeg stadig, at det er noget underligt noget, at man kan få -03. Det betyder dog ikke, at man “skylder til næste gang”, men at karakteren skal trækkes fra, når man udregner et gennemsnit. De fleste af vores kursister får en karakter i læseforståelse, en i skriftlig fremstilling, og en i mundtlig dansk. Den mundtlige karakter skal ganges med 2 og og lægges sammen med den for læseforståelsen og den skriftlige fremstilling, hvorefter det hele skal divideres med 4. Der kan man så se, at hvis man har fået 4 i læseforståelse og 4 i skriftlig fremstilling og -03 i mundtlig, så dumper man, fordi (8-6)/4<02.

Ellers begynder ferien så småt at nærme sig. I morgen skal vi med kursisterne til Hjørring Dyrskue (håber at det annoncerede skybrud ikke kommer, når vi er der). På mandag skal jeg som før nævnt være censor på en anden Sprogskole. Der er alt i alt 2 uger til sommerferien, og inden da er der planlagt et par ekskursioner og en “idrætsdag”. I og med, at eksamen er overstået, kan vi godt tillade os at tage næserne ud af bøgerne for en kortere bemærkning.