Log ind | Hverken fyrre, fed eller færdig!

24. marts 2010

Tilståelse:

Filed under: Blandet — Tags: , , , , , , — Henny Stewart @ 21:05

Jeg ser ned på indfødte danskere, der som bloggere bør klassificeres som semiprofessionelle sprogbrugere, og som alligevel ikke gider gøre sig den ulejlighed at lære sig forskellen mellem præsens og infinitiv på dansk. Det er nutid og navnemåde, hvis det skal være lettere med de såkaldte danske betegnelser.

Jeg mener, hvor svært kan det lige være: Præsens er en tid og infinitiv er en måde. Langt de fleste verber (udsagnsord) ender på r i præsens. Ingen infinitiver ender på r. Ergo hedder det f.eks.

 • at spørge
 • at skrive
 • at tale, men
 • han spørger
 • han skriver
 • han taler

Så er der lige det lille fif, at efter modalverberne kommer en infinitiv uden at

Modalverberne:

at kunne – jeg kan – jeg kunne – jeg har kunnet
at skulle – jeg skal – jeg skulle – jeg har skullet
at måtte – jeg må – jeg måtte – jeg har måttet
at ville – jeg vil – jeg ville – jeg har villet
at turde – jeg tør – jeg turde – jeg har turdet
at burde – jeg bør – jeg burde – jeg har burdet
(at gide – jeg gider – jeg gad – jeg har gidet)
At gide er i parentes, for den er der lidt delte meninger om. Men det hedder altså:

 • jeg låne din hammer?
 • Kan du spille klaver
 • De skal kunne tale dansk
 • Kan du spørge ham i morgen?
 • Jeg ville gerne have været astronaut

Jeg skal lige tilføje, at jeg har meget stor tolerance over for folk, der er i gang med at lære sproget og derfor laver fejl. Også hvis de fortsætter med at lave fejl, fordi deres sproglige evner er ringere end viljen. Men jeg kan ikke udstrække denne tolerance til danskere, der har haft al mulighed for at vide og gøre bedre. Der er jo ofte tale om begavede mennesker, der kan finde ud af alle slags husflid, er megakreative og/eller har nogle mere eller mindre dybe budskaber til alt folket. Hvorfor så ikke vise mediet, som jo er selve sproget, den respekt at lære det ordentligt?

Jeg tror ikke, jeg er den eneste, der irriteres så meget over det unødvendige sjusk, at jeg kan finde på at slette en ellers interessant blog fra min liste netop på grund af den slappe omgang med sproget.

Mvh,
Henny, mavesur gamling

PS.: Jeg regner med, at dette indlæg er fyldt med fejl, for jeg plejer at blive ramt af sprogrøgternemesis, hver gang jeg brokker mig over andres udgydelser. Men vær evigt forvisset om, at jeg nok skal få dem rettet, alle som en, inden for en måneds tid eller to ….

15 Comments »

 1. Det var dog en masse frække ord, du slår om dig med :))
  Nu kom jeg til at bruge en smiley, dem bryder du dig heller ikke om.
  Alligevel morer jeg mig, hver gang du irettesætter os i blogverdenen. Det er som at sidde på skolebænken igen.
  Det skal nok sive ind, Henny 🙂

  Comment by Lone — 25. marts 2010 @ 9:44

 2. @Lone: Nu har jeg ikke iagttaget noget urent trav hos dig, Lone. Men jeg skulle ønske, at det ville sive ind rundt omkring. Ellers kunne vi vel lige så godt give os til at skrive, præcis som det passer os. I løbet af ingen tid ville man ikke være i stand til at forstå andet skriftsprog end ens eget. Jo, en velanbragt smiley, på nettet altså, kan ingen have noget imod! 😉

  @Nille: Sådan nogle mennesker kunne jeg godt være tolerant overfor, hvis de havde brug for det, men det har de som regel ikke! Nej, der er mange andre områder af dansk, der kan være svært at hitte rundt i, men netop dette er altså nemt.

  Comment by admin — 25. marts 2010 @ 15:35

 3. Hvordan er det med tolerancen overfor dem, der har kunnet sproget, men har svært ved at kunne fordi de ikke længere kan bruge det til hverdag?

  Jeg har nu heller aldrig forstået, hvorfor infinitiv er så svær at gennemskue? Eller præsens – eller blandingen af de to, som er en af de helt store topscorere indenfor dumme fejl!

  Comment by Nille — 25. marts 2010 @ 10:56

 4. Ja, det burde være nemt, men jeg er efterhånden blevet overbevist om, at det er endog meget svært for nogle.

  En højtuddannet og særdeles intelligent kvinde på min arbejdsplads kan slet ikke finde ud af det, og hun ved det. Hun prøver forskellige tricks (som at erstatte ordet med “cykle(r)”), men lige lidt hjælper det.

  Jeg har fornemmelsen af, at det måske er en slags begrænset ordblindhed beslægtet med tonedøvhed.

  Comment by Eric — 25. marts 2010 @ 17:41

 5. Ja, hvis det er tilfældet, skal man naturligvis udvise tolerance, men i mange tilfælde vil jeg nu fastholde, at der er tale om en åndelig dovenskab, der forbyder folk at lære deres eget sprogs grammatik.

  Comment by admin — 25. marts 2010 @ 20:08

 6. Deri har du så evig ret, og når det er journalister, der synder, føler jeg en særlig herlig forargelse, som kun overgås, når de kludrer med hans og sin og dermed krænker den grundlovssikrede ejendomsret.

  Comment by Eric — 25. marts 2010 @ 21:11

 7. Det samme her! Der er også jævnligt blogs, der ryger ud af RSS’en her, fordi de både er fejlbefængte og uinteressante (faktisk er der uhyggeligt mange af den slags blogs – det er en af forbandelserne ved, at nettet er så demokratisk, at alle og enhver kan publicere!).

  Hvis bloggere er ordblinde, mener jeg bestemt, at man skal være tolerant. Hvis de har noget vedkommende at sige, skal man ikke sidde og pege fingre af deres stavefejl.

  I øvrigt fandt jeg ikke lige nogle fejl i dit indlæg – men jeg koncentrerede mig også mest om indholdet ;-).

  Comment by Bente — 25. marts 2010 @ 21:12

 8. Det er klart, at man ikke skal pege fingre af folk, der har et reelt handicap. Og man kunne måske godt forestille sig en blog, der var interessant nok til, at man blev ved med at læse den, selvom sproget ikke var for godt. Men så skal den også være meget interessant, for at glæden ved at læse den kan opveje irritationen over, at vedkommende ikke kan sit eget sprog.

  Og når repræsentanter for et vist “parti” stiller sig op og skriger “de ska ka dansk”, er jeg nærmest ved at kaste op.

  Comment by admin — 26. marts 2010 @ 7:24

 9. Hurra, hvor er jeg glad for, at jeg ikke er den eneste, der himler op offentligt om danskernes generelle forfald mht. stavning og grammatik!
  Tak fordi du også er en mavesur gamling 😀

  Jeg har flere kolleger som Erics, og jeg har direkte spurgt dem, hvordan de har været kloge nok til at skaffe sig en ph.d. når de ikke har været i stand til at lære de mest simple regler inden for det danske sprog.
  Jeg mener, fænomenet i sådanne tilfælde (i langt de fleste tilfælde, faktisk) kun kan kaldes arrogance og dovenskab.
  Jeg skrotter (med ganske få undtagelser) også blogge med dårligt sprog, men det er disses indehavere såmænd nok ligeglade med…

  Comment by Ellen — 26. marts 2010 @ 7:53

 10. Jeg tænkte nok, at jeg kunne regne med dig, Ellen! 🙂

  Med mindre de har trukket deres ph.d. i en automat, så tror jeg altså også, at der er tale om dovenskab/arrogance. Jeg har også lagt mærke til, at fænomenet hovedsageligt kan iagttages hos mennesker, der er under ca. 45. Dermed kunne man også frygte, at deres skolegang ikke har været helt i orden. Jeg hører fra folk, der underviser i sprog på universitetsniveau, at man der ofte må starte med et kursus i dansk grammatik, fordi de studerende ikke kan kende et verbum fra deres albue.

  Men faktum er, at den slags fejl råber meget højt i en tekst. Så højt faktisk, at den støj, det frembringer, ofte overdøver tekstens egentlige budskab.

  Comment by admin — 26. marts 2010 @ 13:38

 11. Jeg har også stærke mistanker om, at skolerne; læs: lærerne, er blevet ringere.
  Hvis jeg skal nævne noget positivt, så mener jeg at have observeret, at det rent faktisk er begyndt at gå den den anden vej igen.
  I mit område med godt 80 personer er det i hvert fald dem mellem 30 og godt 40, der er de dårligste stavere.
  En sjov iagttagelse er også, at teknikere (i dette tilfælde laboranter) staver klasser bedre end akademikere skåret over én kam. Hvad kan man udlede af det?

  Comment by Ellen — 26. marts 2010 @ 15:30

 12. Som talt ud af mit hjerte, Henny – ikke mindst omkring respekten for reel ordblindhed. Faktum er imidlertid, at alt for mange, der slet ikke er ordblinde, sejler under dette sproglige bekvemmelighedsflag i stedet for at sætte sig ned på deres lille hale og simpelthen lære den mest elementære danske grammatik.

  Det er jo så skidenemt, som du også beskriver: Kan der sættes “at” foran et udsagnsord, kan det bare ikke ende på “r”. Må jeg ikke også godt – nu jeg er her alligevel – det sker for sjældent – råbe, at der som hovedregel skal komma foran “at” – men aldrig, aldrig, aldrig, når dette “at” står foran den navnemåde, der aldrig kan komme “r” på.

  Aben lander – selvfølgelig – i den folkeskole, hvor der over en godt 20-årig periode er skåret en tilsvarende procentdel ned på antallet af dansktimer, selvfølgelig uden at pensum er blevet spor mindre. Et andet problem er, at mange af de lærere, der underviser i dansk i folkeskolen, ikke har haft dansk som linjefag på seminariet og derfor slet ikke er dygtige nok til det.

  Jeg synes, det er besynderligt. Man ville næppe sætte en lærer, der kun engang imellem kan løse en regneopgave korrekt, til at undervise i regning. Men når det kommer til dansk – de øvrige fags moder så at sige, er det åbenbart lige meget, om vedkommende staver som en hest. (Jeg undskylder overfor evt. herværende hippologer – jeg har intet imod heste – de staver bare sjældent særlig godt).

  Comment by Fr. Møller — 28. marts 2010 @ 0:56

 13. Fr. Møller, det er også mit indtryk, at der “sejles under bekvemmelighedsflag”. Men rent faktisk er det slet ikke bekvemt, at man ikke formår at tænke grammatisk. Det bliver f.eks. også nærmest umuligt at lære at beherske andre sprog bare nogenlunde korrekt, men det er man måske også ligeglad med?

  Comment by admin — 1. april 2010 @ 12:25

 14. Bum bum bum…… jeg har det nok på samme måde, men jeg synes ikke det er så slemt blandt de blogs jeg læser. Jeg synes der er andre steder på nettet, hvor folks sprogkundskaber er meget værre og her kan det godt give mig røde knopper.

  Derudover skal jeg straks indrømme, at jeg ikke selv er perfekt – mine problemer ligger bare et andet sted; jeg har meget svært ved hans/hendes og sin. Ligger og lægger har drillet mig i mange år, men jeg tror at jeg har fundet min egen måde at huske det på. Men jeg tør ikke garantere for enkelte smuttere!

  Comment by Jens — 29. marts 2010 @ 18:44

 15. Jens, man behøver vel ikke være perfekt. Hvis det fremgår, at man beflitter sig på at skrive godt og korrekt, så godt man nu kan. Jeg synes nu i øvrigt, at du skriver endog meget godt, så hvis du laver fejl, er det nogle, som rammer min blinde plet. 😉

  Comment by admin — 1. april 2010 @ 12:26

RSS feed for comments on this post. TrackBack URL

Leave a comment