Log ind | Hverken fyrre, fed eller færdig!

20. juli 2010

Undskyld!

Filed under: Blandet — Tags: , , , , , — Henny Stewart @ 12:49

Nu er det ikke, fordi jeg mener at skylde nogen undskyldninger væk lige pt. Næh, det er nærmere begrebet i sig selv, jeg vil se på.

For nogle år siden begyndte visse politikere at undskylde på vegne af for længst afdøde forgængere, som havde forbrudt sig mod folkeretten, god tone eller noget andet. Jeg er med på, at meningen sikkert har været god nok, men for mig er det meningsløst. Hvordan kan man bede om undskyldning for noget, man ikke selv har lod eller del i? Jeg mener ikke, man kan.

Nu senest er det alle de ulykkelige mennesker, der blev tvangssteriliseret på Åndsvageforsorgens institutioner helt frem til 1969, der skal have en undskyldning. Jo, hvis de kunne få den fra dem, der faktisk bærer ansvaret for beslutningen, så kunne der vel være en vis mening i det, selv om det ikke kan gøre dåden ugjort.

Men at den nuværende regering eller det nuværende Folketing skal undskylde, det er, mener jeg, at føje spot til skade. Skal vores nuværende magthavere melde ud, at de finder fremgangsmåden med tvangssterilisering modbydelig, forkastelig og på enhver måde uacceptabel? Ja, til enhver tid. Men undskylde? Nej, for pokker da. Det ville kun være med til at udhule undskyldningens betydning yderligere.