Log ind | Hverken fyrre, fed eller færdig!

27. april 2012

Stresstest contra “det rummelige arbejdsmarked”

Filed under: Blandet — Tags: , , , , , , , — Henny Stewart @ 7:18

Ethvert firma vil gerne udadtil vise, at det går ind for rummelighed, har plads til skæve eksistenser og i det hele taget er parat til at udvise social ansvarlighed. Det skulle da også bare mangle!

Desværre lader det til, at visse firmaer ikke ønsker at være rummelige overfor skæve eksistenser “af egen avl”. Ergo: Er du blevet syg af dit job, skal du ikke regne med at kunne få fleksjob der, endsige at der bliver taget almindelige, menneskelige hensyn til dig, når du vender tilbage efter en længere sygeperiode.

Du kan risikere, at din chef ligefrem siger, at han vil presse dig for at se, om du stadig er værdig til at betræde hans hellige haller, samt, selvfølgelig, hæve din – efter hans mening – fyrstelige løn. Nu har jeg ligesom lovet mig selv kun at bande minimalt på skrift, så her kan du indsætte et bandeord efter eget valg: […………………..]

20. april 2012

Om at fortryde

Filed under: Blandet — Tags: , , , , , — Henny Stewart @ 11:51

Der er ikke den store tvivl i mit sind om, at det er spild af tid, følelser, energi at gå og fortryde ting og sager, som man har eller ikke har gjort i sin fortid.

Ikke destomindre kan selv jeg godt falde i det hul, der består i at sidde og tænke over, hvordan livet havde formet sig, hvis man havde valgt det andet alternativ nogle af de gange, hvor der præsenterede sig to muligheder.

Men altså, jeg ved jo godt, at det ikke kan tages om, livet.