Log ind | Hverken fyrre, fed eller færdig!

20. april 2012

Om at fortryde

Filed under: Blandet — Tags: , , , , , — Henny Stewart @ 11:51

Der er ikke den store tvivl i mit sind om, at det er spild af tid, følelser, energi at gå og fortryde ting og sager, som man har eller ikke har gjort i sin fortid.

Ikke destomindre kan selv jeg godt falde i det hul, der består i at sidde og tænke over, hvordan livet havde formet sig, hvis man havde valgt det andet alternativ nogle af de gange, hvor der præsenterede sig to muligheder.

Men altså, jeg ved jo godt, at det ikke kan tages om, livet.

Ingen kommentarer »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URL

Leave a comment