Log ind | Hverken fyrre, fed eller færdig!

11. april 2013

Lærerlockouten

Filed under: Blandet — Tags: , , — Henny Stewart @ 21:28

Som mange af jer ved, er jeg lærer. Jeg har ikke været i Folkeskolen siden 1981, og jeg er organiseret i Uddannelsesforbundet, ikke Danmarks Lærerforening. Selv er jeg sygemeldt og har ikke noget job at vende tilbage til, så derfor er jeg ikke lockoutet. Men mange af mine gode kolleger fra før i tiden er. Det viser efter min mening noget af det tossede ved denne konflikt, at Kommunernes Landsforening har valgt at lockoute ikke alene folkeskolelærere men også lærere ved kommunale sprogcentre, lærere ved sosu-uddannelserne, samt et større antal vejledere, der vel at mærke i forvejen har 37 timers tilstedeværelse på skolerne. Det sidste beviser efter min mening, at der er gået ikke så lidt fandenskab i KL. De har da også selv erklæret, at de har villet lockoute “så mange som muligt”. Tal om saglighed.

Min egen situation er således lige så elendig, som den ville have været uden lockout, men naturligvis påvirker det mig, at mine gode kolleger nu de facto er fyrede og ikke kan få lov til at gøre det, de allerhelst vil, nemlig passe deres arbejde. Jeg synes også, at mine kolleger i den grad er seje, når de hver eneste dag laver aktioner som fx flashmobs, undervisning i den danske model i telte opstillet i Aalborgs gader til formålet, store demonstrationer med meget mere.

Min forbundsformand, Hanne Pontoppidan, har i følgende tale udtrykt, hvad problemet er, set fra Uddannelsesforbundet og dets medlemmers synsvinkel:

Er det virkelig så urimeligt?

Lærerne er gået til forhandlinger med krav, der kunne øge kvaliteten og arbejdsmiljøet på alle vore skoler og uddannelsessteder. Vi har ønsket at lave to særlige indsatser i et fællesskab med arbejdsgivere. Den ene skulle sikre en forbedret og mere strategisk efteruddannelsesindsats. Den anden indsats skulle sikre et blik på arbejdsmiljøet de steder, hvor det halter i dag – fx på grund af ekstremt overarbejde, nye udfordrende kursistgrupper, der skal inkluderes i normalundervisningen, eller lignende.

Arbejdsgiverne stillede med et krav om, at arbejdstidsaftalerne for alle lærergrupper skulle totalt afskaffes. Det skulle senere vise sig, at arbejdsgivernes krav var et ultimativt krav, som i forhandlingsforløbet blot blev fremført igen og igen. Vore krav kom slet ikke til forhandling. Intet kunne drøftes, før vi havde givet os og indvilget i at acceptere arbejdsgivernes krav fuldt og helt.

Det gjorde vi ikke, fordi vi seriøst mener, det ville give meget dårlige betingelser for den videre kvalitetsudvikling af undervisningen og ville forværre arbejdsmiljøet på de skoler, der i forvejen har problemer.

Men det stod dog klart for os, at vi for at undgå en konflikt var nødt til at bevæge os langt hen mod arbejdsgivernes ønskescenarium. Og det har vi gjort. Vi har accepteret, at det er den enkelte skoleleder, der suverænt bestemmer over lærernes arbejdstid. Vi har accepteret, at forberedelse kan differentieres mellem fag og mellem yngre og ældre lærere. Vi synes ikke, det er klogt, men vi har accepteret det! Endelig har vi sagt o.k. til ikke længere at arbejde hjemmefra i en del af arbejdstiden, men i stedet at lægge al vores arbejdstid på arbejdspladsen.

Det, vi som modydelse kræver, er noget, som enhver anden lønmodtager ser som det naturligste i verden:

– Vi vil have vores arbejdstid gjort op og have afregnet overarbejdet en gang om måneden.

– Vi vil vide, hvornår vi skal møde på arbejde, og hvornår vi har fri.

– Vi vil kun møde én gang om dagen. Man skal ikke kunne sættes til at arbejde fx kl. 7-11 og igen kl. 16-20.

– Vi vil have ordentlige kontorfaciliteter til vores rådighed.

– Vi vil sikre, at alle skoler i landet har afsat tilstrækkelige ressourcer til forberedelse, som skolelederen fordeler mellem lærerne efter sin bedste vurdering. På denne måde sikres det, at alle skoler faktisk har økonomi til at fastholde kvalitet i undervisningstilbuddet.

– Endelig ønsker vi, at den enkelte skoleleder kan beslutte at indgå akkordaftaler med lærerne, hvis han finder, det er en mere hensigtsmæssig måde, at få dagligdagen til at fungere på.

– I en parentes bemærket har vi dog afvist at afskaffe aldersreduktionen og de regler, der kendes fra hele det private LO-område, hvor man optjener tre timers frihed, hver gang man har en fuld uges aftenarbejde. Men det er jo småting i forhold til, hvor langt vi faktisk har bevæget os for at opnå enighed med arbejdsgiverne.

Jeg er nødt til at spørge: Synes I, at det er helt urimelige krav at stille til den måde, man får reguleret sit arbejdsliv?

Vi synes det ikke. Men tilsyneladende synes arbejdsgiverne det. Derfor er lockouten en realitet. Derfor er skolesystemernes fremtid sat på spil.

Og nej, jeg synes overhovedet ikke, der er nogle urimelige krav i det!

14 Comments »

 1. Det var rart at høre det så velformuleret og vel uddybet som her.
  Det her sagte har vist ikke rigtig fået plads i medierne? Den er kun ham Bondo, der bliver hørt, og ham er der rigtig mange, inklusiv undertegnede, der har det rigtig svært med. Han trænger til udskiftning!
  Jeg synes heller ikke, at ovenstående lyder urimeligt, og jeg kunne ikke lade være med at smile, da jeg læste det med kontorpladserne, eller formentlig mangel på samme, for det er vist bare én af flere ting, der ikke lige er blevet tænkt ind i det hele fra KL eller andres side?

  Comment by Ellen — 12. april 2013 @ 7:15

 2. @Ellen: Jeg mener, at Bondo er mindst lige så velformuleret og klar i spyttet, og han har sagt ret præcist det samme, hvis man ellers kommer de rigtige steder. Problemet med den “kampagne”, der føres pt. er, at de højest profilerede bliver reduceret til slagord, og den slags er jo med til at slide et ansigt op.

  Jeg ville meget nødig være i Bondos sko, men jeg synes, han klarer det fantastisk. Jeg tør slet ikke gisne om, hvilke personlige omkostninger, denne tid har for ham.

  Just my 2 cents.

  Comment by Henny Stewart — 12. april 2013 @ 9:38

 3. Har lige hørt, at mine to tidligere arbejdspladser sprogskolerne i Nyk.F. og Randers var stærkt repræsenteret ved demonstrationen foran Borgen igår. Var jeg stadig aktiv i branchen, ville jeg med største fornøjelse have deltaget.

  Comment by Anna Marie — 12. april 2013 @ 10:00

 4. @Anna Marie: Jeg ville såmænd godt være med, selvom jeg ikke er tilknyttet et arbejdssted pt., men mit korpus er ikke til den slags, desværre.

  Comment by Henny Stewart — 12. april 2013 @ 11:07

 5. Jeg forstår virkelig godt lærerne og jeg synes de kæmper bravt. Jeg håber, de får noget ud af deres kamp. Hanne Pontoppidans tale er da til at forstå, og man kan kun have sympati for hende.

  Comment by Stegemüller — 12. april 2013 @ 21:07

 6. @Stegemüller: Jeg tror sådan set ikke, at lærerne får noget ud af denne konflikt. De har jo slet ikke ønsket den. På et eller andet tidspunkt kommer der et regeringsindgreb, der allerede er aftalt.

  Comment by Henny Stewart — 12. april 2013 @ 21:22

 7. Tak for din support!- Er enig med dig i, at Bondo gør det virkelig godt! Og ja, det må koste ham dyrt (forhåbentlig ikke for dyrt) på andre fronter at være frontfigur for os!

  Comment by Naja — 13. april 2013 @ 12:19

 8. @Naja: Det manglede da bare!

  Comment by Henny Stewart — 13. april 2013 @ 12:42

 9. Jeg forstår også lærerne, og de kæmper bravt, som Stegemüller skriver. Det er en frygtelig situation. Da jeg var ude at køre i går her i Frederiksværk, stod alle kommunens lærere langs vejen med skilte og bannere – der er en meget stor sympati for dem i befolkningen.

  Comment by Madame — 13. april 2013 @ 17:13

 10. @Gitte: Det er bestemt også mit indtryk, at de fleste sympatiserer med lærerne. Det er en grund mere til, at vi skal tænke over, hvad det egentlig er, der sker med vores “demokrati”.

  Comment by Henny Stewart — 13. april 2013 @ 17:53

 11. Ja, jeg er jo en af lockout-lærerne… 🙁

  Hvad Hanne skriver er jeg fuldstændig enig i – det er jo akkurat det samme vi i DLF er udsat for (Og har rykket os på de samme punkter, så vidt jeg kan se)

  Du har dog ikke helt ret i, at vi lærere slet ikke “får noget ud af konflikten”.. vi får da lov til at låne penge!!! 😉
  Et beløb mindre end den normale løn. Jeg mister 2-3000 i rådighedsbeløbet pr. måned, så vidt jeg har kunnet regne mig frem til. Det er en hel del, når man kun er en til at betale udgifterne.

  Lidt positivt kommer der dog ud af konflikten (omend vi sgu hellere havde været fri for den!)

  Nemlig et SAMMENHOLD og FÆLLESSKAB, først og fremmest med ens kolleger, men så sandelig også med andre lærere i den lokale kreds, i andre forbund…ja på tværs af alle de lockoutramte forbund.

  Jeg er DØDHAMRENDE træt af ikke at måtte passe mit job, af at aktionere (men jeg deltager stadig – pga. fællesskabet og sammenholdet med kolleger; det giver lidt tiltrængt energi)…og ikke mindst DØDHAMRENDE træt, ked og vred over at høre på KL, Antorini, Corydon og resten af det slæng, der ikke aner end pind om, hvad det vil sige at undervise.

  …og jeg kunne blive ved….men jeg skal i seng. Skal tidligt op og aktionere! Godnat 🙂

  Comment by Esther — 16. april 2013 @ 21:03

 12. @Esther: Det med de 2-3000 kr. mindre er vist ikke noget, man kalder at få noget ud af det!

  Heldigvis er vi lærere ikke de eneste, der er trætte af at høre på det slæng.

  Det er tankevækkende, at det næsten altid er folk, der ikke fatter en hujende fis af undervisning, der tror, de ved meget bedre end de professionelle, hvad der rykker i undervisning. Det kan for mig at se tyde på, at vi ikke har været stærke nok i diverse debatter.

  Comment by Henny Stewart — 16. april 2013 @ 22:36

 13. Hej Henny

  Jeg var meget træt, da jeg skrev indlægget og ironien er ikke tydelig nok, kan jeg se her til formiddag (hvor jeg atter er hjemme efter at have stået sammen med kolleger og delt rævekager ud)- det beklager jeg.

  Ja, det er tankevækkende, at jo mere folk sviner lærerne til, at vi bare skal ned med nakken/begynde at arbejde fuldtids osv. osv… jo mindre ved de om undervisningsjobbet.

  …og endnu mere tankevækkende at lærere yderst sjældent – hvis overhovedet – kloger sig om andres arbejdsvilkår.

  Bare fordi man udtaler sig højlydt og skråsikkert om noget, er det jo ikke ensbetydende med, at man har ret!

  Comment by Esther — 17. april 2013 @ 9:59

 14. @Esther: Nej, det er ikke sikkert, at man har ret, bare fordi man råber højest.

  Comment by Henny Stewart — 17. april 2013 @ 10:48

RSS feed for comments on this post. TrackBack URL

Leave a comment