Log ind | Hverken fyrre, fed eller færdig!

8. august 2013

Hvide kitler. Forberedelse

Filed under: Blandet — Henny Stewart @ 10:00

Den læge, som jeg havde bedt om ikke at skulle møde mere. Jeg sagde til ham, at jeg ikke havde forventet at se ham igen. Fik så valget mellem at gennemføre kontrol.samtalen med ham og så at komme igen en anden dag. Vi skal ligesom køre godt 100 km hver gang, Mester! Da jeg alligevel ikke havde nogen forventninger om personligt at få noget ud af samtalen, sagde jeg nej tak til at komme igen en anden gang. De kunne godt have ladet mig det vide på forhånd, at det ville være ham! Jeg har trods alt bedt om at få ham fjernet fra mit forløb. Tal om “Switch and bait”.

Men da det nu var den herre, iøvrigt plus en sygeplejerske, en sygeplejerskestuderende og en ekstra læge, repeterede jeg lige grundene til, at vore veje var skiltes i sin tid. Jeg pointerede vigtigheden af, at hospitalet skriver det i udskrivningspapirerne, hvis patienten skal rehabiliteres. Hvis det ikke står der, sker der ikke en dyt, hvilket jeg er levende bevis på. Det hjælper ikke, at de senere skriver det i journalen. Ej heller, at ens egen læge henviser til rehabilitering. Måske ville det have hjulpet, hvis jeg var gået i total hjælpeløs-modus og havde accepteret, at mødet med kommunens visitator skulle foregå her i vores hjem. Det sagde jeg jo nej til, fordi jeg ikke søgte om hjælp til husarbejdet – I should be so lucky. Jeg tror ikke, at lægen fattede pointen. Jeg gentog den et par gange, idet det jo er for sent for mit vedkommende, men det kunne måske hjælpe nogle andre stakler, der bliver udskrevet efter store operationer i fremtiden.

Det er da helt bagvendt, at jeg skulle være så “heldig” at få diabetes, før jeg kunne få noget genoptræning! Jeg mærker, at træningen hjælper, men den har stadig ikke hjulpet tilstrækkeligt til, at jeg synes, jeg er klar til at gå ud og søge arbejde. Hvis man søger arbejde uden at vide, om man fysisk og psykisk kan slå til, er det vel en form for bedrageri?

Nå, som forventet fik jeg ikke noget positivt ud af kontrolsamtalen. Jeg håber bare, at en eller anden af lægens entourage tog pointen med ud. Man har lov til at håbe.

Jeg fik bekræftet, at overlevelsesprocenten ved min diagnose er godt 30 efter 5 år. At jeg skal bruge noget af min kostbare tid på jobsøgning er en forbrydelse.

.