Log ind | Hverken fyrre, fed eller færdig!

9. september 2013

Mens det stadig er overskueligt

Filed under: Blandet — Tags: , — Henny Stewart @ 20:46

Søgesætninger
Ja, inden der bliver for mange af dem, vil jeg bringe de hyppigste sætninger, der her i september har ført frem til denne blog. Nogle af dem får lov at stå for sig selv, andre ikke.

Grøn: Jeg er altså stadig hverken frisør eller stylist eller på anden måde ekspert i at få folk til at se godt ud. Tværtom! Faktisk forholder det sig sådan, at jeg som oftest ligner et forblæst læs hø, hvadenten jeg har gjort mig umage eller ej.

Blå: Fat det nu: Grå er en farve. På håret kommer den automatisk, hvis man lever længe nok. Kan man ikke lide farven, findes der kemikalier, der kan løse problemet. Ganske vist risikerer man at bryde ud i diverse symptomer på allergier, som man ikke anede, at man havde. Desuden påfører man sit miljø en forurening, som ingen endnu kan forudse konsekvenserne af, men som ganske givet vil være der.

Orange: Skal det være, så skal det være på denne måde. I hvert fald, hvis det er mig, der er patienten. Only way to go! Your mileage may vary.