Log ind | Hverken fyrre, fed eller færdig!

8. december 2014

Godaw, do!

Filed under: Blandet — Tags: , , , , , , , — Henny Stewart @ 19:24

Med halm i træskoene
Når man begynder at skrive blogindlæg om noget, man har læst på FaceBook, er det nok ved at være på tide, at man kommer ud af huset. Med dette in mente håber jeg saftsuseme, at jeg er rask nok til at komme på arbejde (i praktik, jo altså) i morgen. Sidste uge gik hen og blev noget tynd, hvad det angik. Først var der noget infektionshalløj, og siden var der dumpingsyndrom og smerter. Muligvis fordi de indtraf sådan ca. samtidig, blev det hele noget værre, end det ville have været hver for sig.

Nå, men tilbage til det vindue til verden, jeg i dag har benyttet: Jeg nævner hverken navne eller pseudonymer, men der var mere end et, og det synspunkt, der blev givet udtryk for, var, at der er en sammenhæng mellem det at være dialekttalende og så manglende intelligens. Så var det ligesom, at man følte sig trængt ind i et hjørne af skolegården med en gang buksevand i ascendenten … Kan det virkelig passe, at ellers normaltfungerende mennesker kan have sådan en tankegang i det herrens år 2014? Tjah, hvorfor ikke? Når man ser på, hvad folk ellers går rundt og mener, så …

Diskussionen bølgede frem og tilbage, delvis på grund af en ikke-eksisterende præmis: Man mente, at der er noget, der hedder dialekt i skriftsproget. Der er det absolut min holdning, at det er der kun, hvis læseren er taget i ed. Med andre ord, hvis man skriver noget, hvoraf det fremgår, at man ikke kender reglerne for brugen af hans/sin på dansk, så er og bliver det bare dårligt dansk. Det har ikke noget med dialekt at gøre. Andet end at skribenten altså ikke har gjort sig den ulejlighed at lære reglen. Jeg vil vove at påstå, at fænomenet ikke kun findes blandt dialekttalende. Ellers har de da godt nok ansat et betydeligt antal dialekttalendende journalister med dårligt skriftligt dansk på københavnerbladene i de senere år.

Ligeledes har manglende evne til at skelne mellem transitive og intransitive verber på skrift ikke den helt store sammenhæng med dialekt. Men måske nok med intelligens. Fx skelner man på vendelbomål ikke mellem ligge og lægge. Men vendelbomål er et talesprog. Når vendelboer (jeg ville gerne skrive “vi vendelboer”, men desværre er jeg født lige syd for fjorden …) derimod skriver, ja så skriver de altså fx: “Han lægger bogen på bordet”, “hønen lægger æg”, men “bogen ligger på bordet” og “æggene ligger i kurven”, hvis de altså har gået i skole, hvilket de fleste jo har. De to første eksempler har et objekt i sætningen og bruger derfor det transitive verbum “at lægge”, mens de to sidste ikke har et objekt og derfor bruger det intransitive “at ligge”. Værre er det ikke, og det skulle være muligt for de fleste at lære.

De skrivende vendelboer, jeg sådan kender til, har ikke de store problemer med det her. Da det er noget, de som regel har tilegnet sig i en ung alder uden egentlig undervisning, vil jeg sådan set mene, at det for dem er tegn på højere intelligens at mestre disse ting, end det ville være for folk, hvis talte modersmåls grammatik lå noget nærmere det skrevnes.

Nej, jeg må se at komme ud i morgen. Det er da for idiotisk, hvad man sådan kan hidse sig op til at have en skriftlig mening om på en mørk dag i december.

Jeg har ikke meldt mig ind i gruppen: “Jeg er stolt af min dialekt”. Det er jeg egentlig ikke, men jeg kunne importere et fynsk ordsprog til at illustrere min holdning: “Det er bare sådan en stille, indre glæde!”

6 Comments »

 1. Hvor har du ret!

  Er det for nærgående at spørge, hvor du så er født, om du taler dialekt til daglig og i bekræftende fald hvilken?

  Jeg er også fra lige syd for fjorden, men man kan vel næppe kalde aalborgensisk for en dialekt – ? Desuden kan jeg slet ikke tale sådan mere; min stille, indre glæde går på bevidstheden om, hvor jeg er født og på den fornemmelse, jeg får, når mine ører fanger min barndoms sprogmelodi.

  Sådan er vi sikkert mange, der har det.

  Comment by Rasmine — 8. december 2014 @ 20:23

 2. @Rasmine: Jeg er født i nærheden af Øster Uttrup kaserne! Men mine forældre købte gård i Nr. Rubjerg, ikke langt fra Rubjerg Knude, og dertil flyttede vi få måneder efter min fødsel. Nu om stunder taler jeg kun dialekt med min familie, og der hænder det ganske ofte, både for mig og dem, at vi må “låne” rigsdanske ord. Livet udvikler sig jo, og sproget med det, eller er det omvendt? Men jo, jeg vil vove at påstå, at jeg kan tale min barndoms dialekt, selv om der ikke ofte er lejlighed til at øve sig.

  Comment by Henny Stewart — 8. december 2014 @ 21:34

 3. Jeg kan godt forstå din harme. Intelligensen er så sandelig på din side og ikke på FB-skrivernes. Der er dog desværre nok mange, der med fuld overbevisning skriver som du fortæller her. Der er jo også skræmmende mange, der tror de kan kalde folk hvad som helst og true med de værste ting i anonymitetens hellige navn. FB er godt nok ikke anonymt, men jeg græmmes tit …
  Jeg undrer mig i øvrigt over, at man ikke kan finde ud af ligge og lægge, mens der tilsyneladende ikke er problemer med sidde og sætte. Reglen er den samme, og hvis man kan udskifte lægge med sætte, passer pengene, og lige så med sidde og ligge. Jeg tror ikke der er nogen, der vil sige “jeg sætter i sofaen” eller “jeg sidder bogen på bordet” 🙂

  Comment by Ellen — 8. december 2014 @ 21:42

 4. @Ellen:Jeg tror, vi er fuldstændig på samme side, hvad det her angår. For indfødte pæredanskere burde disse få regler være ganske lette at lære. Hvis der er noget dyslexi blandet i problemstillingen, kan det se meget anderledes ud. Men også der kommer man ud for, at folk mener, at dyslexi er det samme som manglende mental kapacitet. Igen der vil jeg erklære mig lodret uening. Det kræver stort mod og megen energi at give sig i kast med noget, man ved, man ikke er god til. Mange forsøger bare at gemme sig i et hjørne og undgår faktisk helst at meddele sig på skrift. Hvilket er både synd og skam.

  Comment by Henny Stewart — 8. december 2014 @ 22:05

 5. Ved et tilfælde kom jeg ind på din blog. Jeg er født i Øster Uttrup og boede der (det er syd for fjorden), til jeg var 13 år, og der har aldrig været nogen kaserne. I min tid der og i Aalborg eksisterede der kun Dronningens Livregiment og Nørre Uttrup Kaserne.

  Comment by Elsebeth — 25. april 2015 @ 12:41

 6. @Elsebeth: Nå, så jeg har fået det med kasernen galt i halsen. Hmn. Nå, men jeg boede der jo også kun i de første to måneder af mit liv.

  Comment by Henny Stewart — 25. april 2015 @ 13:01

RSS feed for comments on this post. TrackBack URL

Leave a comment