Log ind | Hverken fyrre, fed eller færdig!

17. maj 2016

Ødelagt pinseferie og tak for ingenting

Filed under: Blandet — Tags: , , , — Henny Stewart @ 15:42

Opdatering 23-05-2016:
Min a-kasse meddeler mig, at sagsbehandler og jurist har kigget på sagerne og fundet, at min aktivitet på nettet er hobby, ikke forretning. Man anerkender, at min udbetaling fra COPYDAN er royalties for tidligere udført arbejde, som jeg derfor kan beholde. Jeg har meddelt, at der intet nyt er på bedding, men skal fortælle det til a-kassen, hvis noget sådant skulle ske.

Disclaimer: Dette vil nok blive en noget ynkværdig klagesang, så hvis du ikke orker sådan en, jamen så skal du nok lige springe over denne her.

For nu at begynde med begyndelsen, så er det nok mine faste læsere bekendt, at jeg har en hel del internetdomæner. Ikke så mange, som jeg har haft, men dog en del. Det er sådan en hobby. Mens jeg arbejdede, var det også en del af min forberedelse til undervisningen, hvor jeg lagde tekster og opgaver ud på nettet. Det var alternativet til at installere stoffet på alle skolens maskiner. Et smart og tidsbesparende alternativ, syntes jeg selv. Og det gav jo også andre end mine egne kursister mulighed for at deltage i løjerne, hvis de skulle kunne se nogen mening i det

Så vidt, så godt. Især siden Fjern-uv.dk har over tid opnået en vis popularitet. Nogle lærere må have kopieret fra siden og brugt kopierne i deres undervisning, hvilket de selvfølgelig gerne må. Nogle af de skoler, hvor dette har foregået, har været skoler, hvor COPYDAN har lavet stikprøver. Dette har over tid ført til, at jeg fik penge til gode hos COPYDAN, på samme måde som folk får bibliotekspenge, hvis de har udgivet en bog, som man kan låne på biblioteket. Nå, jeg fik besked på, at jeg havde et beløb til gode hos COPYDAN. Ikke nogen større formue, sådan på lav med halvandet par sko til Lars Løkke eller noget i den dur. Det her skete tilbage i februar.

Sidst i april skulle jeg så udfylde en såkaldt Halvårserklæring til a-kassen. I denne skal man så opgive, hvad man måtte have haft af indtægter ud over efterlønnen. Jeg opgav naturligvis de halvandet par sko til Lars Løkke, jeg er jo ingen forbryder. Ikke den mindste smule kriminel.

Nå, men så kom der svar tilbage, at jeg skulle forklare, hvorfor jeg havde fået en udbetaling fra COPYDAN. Dette gjorde jeg prompte, idet jeg jo er kommet aldeles ærligt til pengene, og forresten er det sådan at bibliotekspenge ikke skal modregnes i efterlønnen, så jeg så ikke noget problem i det.

Det skulle jeg så åbenbart have set. For der kom svar tilbage, at man ikke modregner royalties for allerede udført arbejde, men at forfattervirksomhed regnes for selvstændig virksomhed, og indtil jeg har godtgjort, at jeg ikke sidder og forfatter noget, er min efterløn stoppet, idet jeg muligvis har modtaget den uretmæssigt. Og så blev der spurgt, om HennyStewart.dk er min side, og hvorfor jeg ikke havde fortalt a-kassen om den?

Opfattelsen fra a-kassens side er, at jeg på ovennævnte private hjemmeside, som ganske rigtigt er min, tilbyder mig selv som selvstændig erhvervsdrivende. Hvis det var tilfældet, har jeg fandeme ikke været ret god til at sælge mig selv og mine kompetencer, idet bemeldte side aldrig har givet så meget som et eneste tilbud om arbejde. Skulle den gøre det, ville jeg selvfølgelig sige nej, fordi jeg har trukket mig tilbage fra arbejdsmarkedet.

Jeg har været en del i kontakt med a-kassen siden det her begyndte at udspille sig, bl.a. har jeg givet dem en forhåbentlig komplet liste over de øvrige internetdomæner, jeg har. Jeg har bedt om et skriftligt tilsagn fra a-kassen om, at de har godtaget min redegørelse for, at jeg ikke driver selvstændig virksomhed, men blot har en del internetdomæner. Foreløbig er der ikke kommet sådan en bekræftelse. Så pt. kan jeg altså ikke kalde mig efterlønner.

Hvis det er det, der skal til, kan jeg selvfølgelig slette mine sider i løbet af nul komma fem. Når jeg ikke allerede har gjort det, er det ikke mindst, fordi jeg vil anse det for et indgreb i min ytringsfrihed, og det synes jeg ærlig talt ikke man skal finde sig i, så længe man ellers ytrer sig inden for lovens rammer og ikke bevidst forsøger at træde nogle grupper over tæerne eller såre nogen unødigt. Oops, de sidste to ting er faktisk lovlige, men noget jeg ikke kunne finde på at gøre.

Nå, det jævner sig vel, idet der ikke er noget at komme efter. Jeg annoncerer ikke min arbejdskraft. Sådan en har jeg ikke mere. Jeg er træt. Det var bl.a. derfor, jeg valgte at gå på efterløn. At der ikke er noget at komme efter vil derfor før eller siden også gå op for a-kassen, men indtil dette sker, så lever jeg altså aldeles for egen regning, hvilket jeg også godt kan for en tid, der dog helst ikke skal blive alt for lang.

Det virkelig negative i det her er, at jeg føler det som om man har trukket tæppet væk under mig. Jeg havde virkelig ikke set den komme. Jeg ved ikke, om andre efterlønnere med hjemmesider skal føle sig advaret af min historie. Det må nærmest være op til dem selv. Men de skal i hvert fald passe på, at det de skriver, på ingen måde kan opfattes som om de stiller deres kompetencer til rådighed for andre. For det må man ikke samtidig med, at man modtager efterløn. Jo, man må vist godt være medlem af hjemmeværnet, men det har nu ikke min interesse, desværre.

9 Comments »

 1. Skønt med et indlæg fra dig igen. Du har været savnet.

  Det lyder altså fuldstændig barokt – sådan lidt som i det gamle Østtyskland. Det er for ringe, at a-kassen ikke vil give dig en bekræftelse på, at de har modtaget dine oplysninger.

  Alle mennesker med en hjemmeside udstiller/falbyder vel i et eller andet omfang deres kompetencer. Min hovedside (som jeg ikke gør noget ved p.t.) handler om slægtsforskning. Af og til får jeg en henvendelse om, hvorvidt jeg vil hjælpe vedkommende videre i hans/hendes søgning. Det vil jeg selvfølgelig gerne, hvis jeg kan. Hvis jeg nu var på efterløn, var det mon så ulovligt?

  Lige da jeg læste dit indlæg første gang, tænkte jeg, at det vist ikke havde meget med ytringsfrihed at gøre, men jo mere jeg skriver mig ind i det, jo mere tror jeg faktisk, du har ret i, at det er en knægtelse af ytringsfriheden: “Ytringsfrihed er retten til frit at udtrykke sin mening i skrift og tale uden andres forudgående godkendelse, og står dermed i modsætning til censur.”

  Comment by Stegemüller — 17. maj 2016 @ 16:55

 2. @Hanne: Ja, jeg synes heller ikke, dette er på omgangshøjde med den måde folk agerer i den moderne verden. Dette har jeg også gjort a-kassen opmærksom på.

  Selv om øvelser i dansk grammatik ikke umiddelbart har så meget med ytringsfrihed at gøre (men måske nok med udtryksevne?), så mener jeg i høj grad, at retten til at udtrykke sig på en hjemmeside har noget med det at gøre. I gamle dage var man afhængig af, at nogen ville udgive ens skriverier, hvad enten der nu var tale om læserbreve, artikler eller romanværker. I mine øjne er netop det, at alle og enhver kan eje en hjemmeside, fx med en blog, en stor demokratisering af mulighederne for at ytre sig. Stalin blev i sin tid “rost” for at skrive ind i forfatningen, at der skulle stilles tryksværte og papir til rådighed for masserne. Jeg tror ikke, han holdt løftet, ligesom han bestemt ikke var noget eksempel til efterfølgelse i ret mange henseender, om nogen. Men der er den pointe i det, at det er meget godt med ytringsfrihed, men hvis der ikke er nogle medier til rådighed, er der jo ikke meget ved det. Det ville være yderst begrænset, hvor mange man kunne komme i kontakt med pr. snailmail eller ved at stille sig op på gaden og holde taler …

  Comment by Henny Stewart — 17. maj 2016 @ 17:13

 3. At komme op at slås med A-kassen om efterløn er bare IKKE sjovt. Jeg håber virkelig, at du kan trænge igennem med dine fornuftige argumenter, men fornuft er ifølge min bedste overbevisning ikke det, der præger de folk, der sidder og bestemmer.
  Kan du huske, da jeg skrev om Johns skattefri præmie? Som de kun ville udbetale 3/5 af, fordi de kaldte taxakørsel for ‘ukontrolleret arbejde’? Han havde pr. definition og pga. den elendige indtjening kun arbejdet, hvad der svarede til 3/5 af normaltiden. Sagde de. At hans vognmand dokumenterede, at John rent faktisk arbejdede 50 timer om ugen, var dem aldeles ligegyldigt.
  Jeg håber dæleme, at de er mere fornuftige i Nordjylland!

  Comment by Ellen — 17. maj 2016 @ 18:21

 4. @Ellen: De er muligvis mere fornuftige i Nordjylland, men jeg tror nu, at min a-kasse er helt centraliseret, således at afdelingen for efterløn sidder i København. Ud over, at jeg føler mig psykisk rystet over det her, mærker jeg faktisk også en begyndende vrede. Det er jo direkte spild, at der sidder en voksen mand og leder efter fejltrin hos mig. Det burde være ret let at overskue, at der ikke er noget i den her sag. De skulle hellere tage og koncentrere sig om at finde nogen, der snyder!

  Hvis 50 ugentlige timer kun udgør 3/5 af den normale arbejdstid, så er der dælendutme sket noget med overenskomsterne, siden sidst jeg kiggede!

  Nu kommer jeg så ikke til at ligge i karambolage med dem om nogle skattefri præmier, fordi jeg valgte at gå på efterløn, straks muligheden forelå, hvilket “min” sagsbehandler i øvrigt udtrykte undren over. Bortset fra, at det dybest set ikke angår ham, så burde han, hvis han endelig vil beskæftige sig med spørgsmålet, kunne indse, at når man har været oppe og kysse med døden, så får man muligvis et andet syn på karriere og den slags.

  Comment by Henny Stewart — 17. maj 2016 @ 18:40

 5. Fik vist ikke udtrykt det tydeligt: Når man dividerede Johns ugentlige indtjening med 37 timer, kom han ikke op på en timeløn, der modsvarede det, A-kassen regnede for en normaltimeløn, hvilket undrede os såre, for det, de forstod ved ‘normalt’, oversteg min løn, som på det tidspunkt lå et pænt stykke over gennemsnittet, men det var det ‘ukontrollable arbejde’, der var hovedsynderen og derfor stædigt holdt fast i, selv om det ikke er spor ukontrollabelt at være taxichauffør, da bilens elektronik sladrer om alt!

  Comment by Ellen — 17. maj 2016 @ 19:44

 6. @Ellen: Jo, det havde jeg da forstået., tror jeg. Noget af det problematiske er, at a-kassen sådan kan sidde og definere, hvad en normaltimeløn er, især da når deres skøn er helt ude i hampen. Der er ligesom ikke plads til, at man kan protestere. Man kan starte en klagesag, og hvem skal hjælpe én med det? A-kassen. En pølse er ilde gemt i et hundehus, og ræven er ikke egnet til at passe høns. Hvis sådan en klagesag ikke hjælper, går jeg ud fra, at man kan anlægge sag mod dem ved domstolene, men hvem hulen har råd til det, især da ikke hvis der har været lukket for det varme vand fra A-kassen et godt stykke tid.

  Jeg fik præciseret, at det regnes for “selvstændig virksomhed”, hvis man er forfatter eller komponist. Jeg går ud fra, at det var fordi mine royalties blev udbetalt fra den del af COPYDAN, der hedder “tekst og node”. Uha, tænker jeg. Jeg må sørme passe på, at jeg ikke kommer til at fløjte noget originalt eller at skrive blogindlæg, der når værkshøjde. Hvad det er, vil a-kassen sikkert også gerne hjælpe mig med at definere. Det er, som om det skal være så surt og kedeligt som muligt at være på efterløn. Bortset fra, at man gerne må være medlem af hjemmeværnet, hvilket som sagt ikke har min interesse.

  Comment by Henny Stewart — 17. maj 2016 @ 20:22

 7. Hurra for kontrolsamfundet, som ikke kerer sig om skostørrelser!
  Dit indlæg får mig til at tænke på, hvordan jeg skal forholde mig, når jeg går på efterløn. Jeg har reklameindtægter, som er noget større end dine tre sko, og det er i praksis umuligt at gøre op, hvornår teksen, annoncerne knytter sig til, er skrevet (jf. bibliotekspengene).
  I praksis har jeg vel valget mellem at undlade at oplyse indtægten (hvad jeg pligtskyldigt gør i dag og svarer skat), eller overdrage hele molevitten (domæne, indtægter) til hustruens navn.
  Suk! Jeg kan sandelig godt forstå, at du er lidt nede.

  Comment by Eric — 18. maj 2016 @ 19:45

 8. @Eric: Jeg håber i hvert fald, at din a-kasse eller fagforening giver dig bedre rådgivning, end jeg har haft adgang til. Hvis du overlader hele baduljen til din kone, ender det så ikke bare med, at hun får problemer med sin a-kasse?
  Det kan jo ikke passe, at vi er de første indehavere af hjemmesider, der kunne tænke sig at gå på efterløn. Det kan heller ikke passe, at de aldrig har hørt om private hjemmesider, altså nogle hvor man ikke sælger noget, ikke tilbyder nogle tjenesteydelser mv.
  Mine indtægter fra Google blev opgivet til skattevæsenet, desuagtet at de knap nok dækkede udgifterne til webhotel og domæner. Måske er min fejl, at jeg faktisk skulle have registreret en selvstændig virksomhed for år tilbage. Så ville jeg i det mindste have kunnet trække nogle af udgifterne fra i skat.
  Nu er jeg i øvrigt endnu mere nede plus godt gal i skralden, for jeg har stadig ikke fået svar fra a-kassen. Det er jo en hån, at man ikke engang kan bekvemme sig til at svare på henvendelser fra et medlem.

  Comment by Henny Stewart — 18. maj 2016 @ 21:43

 9. Det var da på tide at du kunne få ro på igen. Men jeg er rystet over, at “sagen”
  Overhovedet kan føre til sådan et halløj! – jeg sender dig mine allerbedste ønsker om fremtidig fred fra ” systemet”!

  Comment by Anni — 23. maj 2016 @ 20:21

RSS feed for comments on this post. TrackBack URL

Leave a comment