Log ind | Hverken fyrre, fed eller færdig!

28. oktober 2016

Tal ordentligt!

Filed under: Blandet — Tags: , , , , — Henny Stewart @ 16:45

En telefoniudbyder, som ikke skal nævnes på dette site, da jeg ikke reklamerer, kører en ganske udmærket kampagne, der går ud på at få folk til at tale ordentligt. Det er ikke kun en gang “feel-good”. Beviset for dette er, at kampagnen faktisk også beskæftiger sig med forholdet mellem leder og ansatte. Dette kunne jo som bekendt være en ormebunke af format, og noget, der er svært at træde i uden at træde nogen over tæerne. Men det vover man altså, og så vidt jeg kan se, holder man også en passende balance.

Når man er så godt i gang, så har jeg et par forslag til yderligere områder, hvor det ville være godt, hvis der blev talt ordentligt:

  • Jeg savner, at regeringen og dens støttepartier taler ordentligt om de svageste i vores samfund. For mig at se har man dæmoniseret syge og andre, der ikke er i stand til at forsørge sig selv. Man har skiftet fokus fra kampen mod fattigdom til kampen mod de fattige.

Blandt folk, der ikke går ind for den såkaldte kontanthjælpsreform, herunder selvfølgelig mange kontanthjælpsmodtagere, har samme “reform” givet anledning til en del ytringer, der muligvis ikke kan betegnes som “ordentlig” tale. Det er naturligvis at beklage, men ganske forståeligt, hvis der ryger en finke af panden, når man er truet på sit udkomme.

Dette har så givet anledning til nogle svar, der er tilstræbt at være “ordentlig tale”, men som ikke er det, hvilket jeg håber at gøre rede for i det følgende:

Fx har Rasmus Jarlov(K) været ude og beklage “tonen” blandt mennesker, der er modstandere af kontanthjælpsreformen. Herunder bemærker han, at “det ikke er en menneskeret at blive forsørget, men noget, vi har valgt at gøre”. Hvis man tager den logiske konsekvens af dette, mener Jarlov altså, at det ikke er en menneskeret at leve. Jeg tror ikke, han skal regne med, at hans indlæg i denne debat tjener til brobygning eller på anden måde er styrkende for sammenhængskraften i samfundet. Når han så fortsætter med at hævde, at “vi ikke tager penge fra folk”, så må jeg altså slå fast, at han er mere end en anelse kontrafaktisk. Han får næppe familier, der fra 1. oktober skulle vælge mellem at betale husleje og at købe mad, til at skrive under på, at “reformen” ikke tager penge fra folk, for det gør den!

Hvad Joachim B. Olsen(LA) har været ude og sige om de svageste i samfundet, skal jeg ikke komme nærmere ind på. Det bringer i den grad mit blod i kog!

Nu hedder det sig, at “reformen” skal få folk til at tage arbejde. Det går jeg selvfølgelig helt og holdent ind for. Hvis der er noget arbejde. Hvis folk er i stand til at bestride et arbejde. Hvis de to forhold ikke er i vatter, er det stadig i et velfærdssamfund sådan, at man bør kunne regne med, at man kan blive forsørget!

For nylig er jeg stødt på den opfattelse, at der ikke findes fattige i Danmark. Der argumenteres med, at der findes steder i verden, hvor det er så almindeligt med tiggerbørn i gaderne, at man nærmest er holdt op med at lægge mærke til det. I sammenligning med disse tiggerbørn, er børn, der ikke for sportens skyld, men evig og altid går med genbrugstøj, aldrig får lov at være med til endsige holde en børnefødselsdag, bliver taget ud af fritidsaktiviteter, har bekymringer om familiens økonomi i en alt for ung alder, somme tider går sultne i seng og egentlig sjældent får god og sund mad, ja sammenlignet med tiggerbørn på gaden er sådanne børn måske ikke fattige. Men jeg mener at de er, og at sammenligningen er irrelevant. I et velfærdssamfund skal man naturligvis ikke indrette sig efter den lavest mulige fællesnævner. Hvis man fx finder på at lufte ovennævnte synspunkt i et forum på FaceBook, lige i ansigtet på mennesker, der er stået frem som ramte af “loftet”, så er det efter min mening et eksempel på, at man ikke taler ordentligt!

Og så har et velfærdssamfund selvfølgelig også relevante støtteprogrammer til 3.-verdenslande, hvor forholdene er så umenneskelige, som det beskrives.

Og et andet område, hvor det også ville være godt med en “tal ordentligt”-kampagne:

  • Måden, vi omtaler flygtninge og andre fremmede på. Den dæmoniserende, uhyggelige retorik i denne sammenhæng har stået på så længe, at man bliver alvorlig træt i hovedet.

Dæmonisering af alt og alle, der ikke lige er som os selv, er ikke blot enøjet, snævert provinsiel, for ikke at sige bondsk på den absolut ufede måde. Det er også en af de ting, der karakteriserer fascisme. Og det er skræmmende, i hvor høj grad fremmedfjendskhed og dæmonisering er blevet nærmest mainstream i Danmark.

Tænk ordentligt! Tal ordentligt!