Log ind | Hverken fyrre, fed eller færdig!

7. september 2008

Om mig

Filed under: — Henny Stewart @ 16:52

Som barn boede jeg ca. 3 km. fra Rubjerg Knude Fyr. Jeg er tilpas gammel til at huske dengang, da der var lys i fyret. Når vi besøgte naboerne, og dem var der uvægerligt langt til, behøvede man ikke at tænke på at tage en lommelampe med, for fyret var der jo.

Man kunne gå ganske langt, mens lysstriben passerede ind over land. Hvis månen var skjult, kunne man bare blive stående, til lysstriben fra fyret kom tilbage.

Sentimentale mennesker vil sikkert kunne se en masse symbolik i dette, men dem om det. Sidst i 60’erne blev fyret i hvert fald slukket, og man måtte selv finde ud af at finde vej.

Ingen kommentarer

No comments yet.

RSS feed for comments on this post.

Sorry, the comment form is closed at this time.