Log ind | Hverken fyrre, fed eller færdig!

27. marts 2018

Under gennemsnittet?

Filed under: Blandet — Tags: , , , , — Henny Stewart @ 10:32

Når jeg en sjælden gang bevæger mig ned i de tråde af folk, der svarer på FaceBookindlæg af Inger Støjberg og folk af hendes “politiske” observans, slår det mig altid, at det som hovedregel ikke er studenterhuerne, der trykker her.

Ikke fordi folk med lav intelligens, dårlig uddannelse, meget lidt empati og generel forståelse af verden og hvordan den virker, sådan i al almindelighed, ligefrem behøver at være dårligere mennesker end andre. Jeg må bare konstatere, at mange af dem synes at være det.

Jeg vil ikke undskylde for, at jeg har indsigt i mange af de problemer, flygtninge havner i, når de når frem til vore ugæstfrie kyster. Jeg vil heller ikke beskyldes for at være blødsøden. Tværtimod har jeg nok ordineret “tough love” til mine udenlandske kursister mere end en gang, simpelt hen ved at fortælle dem, at hvis de ikke tog sig noget så gevaldigt sammen, trods psykiske og fysiske skader, ville de ikke have en snebolds chance i helvede for at få en bare nogenlunde acceptabel tilværelse her i landet.

Det er bare ikke altid nok at tage sig sammen. Evner og forudsætninger kan være så dårligt skruet sammen, at det simpelthen ikke er muligt at få lært nok dansk til at tage/færdiggøre den uddannelse, der ville sætte vedkommende i stand til at blive selvforsørgende og dermed opnå en noget højere grad af frihed, end den man har, hvis man er på integrationsydelse eller kontanthjælp. I den forbindelse vil jeg så gerne være med til at aflive den myte, at det skulle være meget nemmere for flygtninge at “malke” systemet, end det er for etniske danskere. Det er simpelthen fake news, folkens! Etnisk danske og flygtninge på integrationsydelse eller kontanthjælp har præcis det samme forhold til produktionsmidlerne og pengene, og burde derfor holde sammen. Det er kun den fælles fjende, det system, der udnytter dem i evighedspraktikker, der tjener på den uenighed.

Til sidst, til de, der mener, at det er en enkel sag at lære et nyt sprog på 3 år: Rejs til et arabisk land og lær at forstå, tale, læse og skrive arabisk i den periode. I den fritid, du har. Ganske vist har de fleste arabiske lande ikke et socialt system, så du vil blive nødt til at finde dig et lavt betalt l*rtearbejde til at forsøge at forsørge dig selv i perioden. Husk, at du har haft den fordel, at du har lært at gå i skole. Det har op mod en tredjedel af flygtningene ikke. De skal altså først til at lære sammenhængen mellem tegn og lyd i en voksen alder. Der er et spor i hjernen, der ikke er blevet lagt i barndommen, sådan som det er hos dig. Så du starter med en stor fordel, men lad mig lige vide, hvordan det kommer til at gå. PS: Hvis ovenstående udfordring forekommer dig for let, er du velkommen til at rejse til Kina i stedet for. Du kan selv bestemme om du vil lære Mandarin eller Kantonesisk.

Hvis nogen skulle mene, at jeg i det ovenstående giver udtryk for elitære synspunkter, så har de ret, i og med, at jeg altid betragter kilden, når jeg skal finde ud af, hvad jeg mener om andre folks holdninger. Uintelligente, ignorante, uinformerede og hjerteløse holdninger er ikke lige så gode som dem, der udtrykkes af intelligente, veluddannede, velinformerede og empatiske mennesker,

8. december 2014

Godaw, do!

Filed under: Blandet — Tags: , , , , , , , — Henny Stewart @ 19:24

Med halm i træskoene
Når man begynder at skrive blogindlæg om noget, man har læst på FaceBook, er det nok ved at være på tide, at man kommer ud af huset. Med dette in mente håber jeg saftsuseme, at jeg er rask nok til at komme på arbejde (i praktik, jo altså) i morgen. Sidste uge gik hen og blev noget tynd, hvad det angik. Først var der noget infektionshalløj, og siden var der dumpingsyndrom og smerter. Muligvis fordi de indtraf sådan ca. samtidig, blev det hele noget værre, end det ville have været hver for sig.

Nå, men tilbage til det vindue til verden, jeg i dag har benyttet: Jeg nævner hverken navne eller pseudonymer, men der var mere end et, og det synspunkt, der blev givet udtryk for, var, at der er en sammenhæng mellem det at være dialekttalende og så manglende intelligens. Så var det ligesom, at man følte sig trængt ind i et hjørne af skolegården med en gang buksevand i ascendenten … Kan det virkelig passe, at ellers normaltfungerende mennesker kan have sådan en tankegang i det herrens år 2014? Tjah, hvorfor ikke? Når man ser på, hvad folk ellers går rundt og mener, så …

Diskussionen bølgede frem og tilbage, delvis på grund af en ikke-eksisterende præmis: Man mente, at der er noget, der hedder dialekt i skriftsproget. Der er det absolut min holdning, at det er der kun, hvis læseren er taget i ed. Med andre ord, hvis man skriver noget, hvoraf det fremgår, at man ikke kender reglerne for brugen af hans/sin på dansk, så er og bliver det bare dårligt dansk. Det har ikke noget med dialekt at gøre. Andet end at skribenten altså ikke har gjort sig den ulejlighed at lære reglen. Jeg vil vove at påstå, at fænomenet ikke kun findes blandt dialekttalende. Ellers har de da godt nok ansat et betydeligt antal dialekttalendende journalister med dårligt skriftligt dansk på københavnerbladene i de senere år.

Ligeledes har manglende evne til at skelne mellem transitive og intransitive verber på skrift ikke den helt store sammenhæng med dialekt. Men måske nok med intelligens. Fx skelner man på vendelbomål ikke mellem ligge og lægge. Men vendelbomål er et talesprog. Når vendelboer (jeg ville gerne skrive “vi vendelboer”, men desværre er jeg født lige syd for fjorden …) derimod skriver, ja så skriver de altså fx: “Han lægger bogen på bordet”, “hønen lægger æg”, men “bogen ligger på bordet” og “æggene ligger i kurven”, hvis de altså har gået i skole, hvilket de fleste jo har. De to første eksempler har et objekt i sætningen og bruger derfor det transitive verbum “at lægge”, mens de to sidste ikke har et objekt og derfor bruger det intransitive “at ligge”. Værre er det ikke, og det skulle være muligt for de fleste at lære.

De skrivende vendelboer, jeg sådan kender til, har ikke de store problemer med det her. Da det er noget, de som regel har tilegnet sig i en ung alder uden egentlig undervisning, vil jeg sådan set mene, at det for dem er tegn på højere intelligens at mestre disse ting, end det ville være for folk, hvis talte modersmåls grammatik lå noget nærmere det skrevnes.

Nej, jeg må se at komme ud i morgen. Det er da for idiotisk, hvad man sådan kan hidse sig op til at have en skriftlig mening om på en mørk dag i december.

Jeg har ikke meldt mig ind i gruppen: “Jeg er stolt af min dialekt”. Det er jeg egentlig ikke, men jeg kunne importere et fynsk ordsprog til at illustrere min holdning: “Det er bare sådan en stille, indre glæde!”