Log ind | Hverken fyrre, fed eller færdig!

5. februar 2013

Orker næsten ikke, men …

Filed under: Blandet — Tags: , , , , — Henny Stewart @ 23:30

…man må vel til det. Disclaimer: Dette er et indlæg, som handler om racisme, demokrati mm. Lars Hedegaard og “Trykkefrihedsselskabet” vil også blive nævnt, så hvis du læser videre, er du advaret!

Man skal have været i koma hele dagen, hvis man ikke har hørt, at Lars Hedegaard, formanden for det såkaldte “trykkefrihedsselskab” blev forsøgt myrdet i sin egen bolig i dag. Episoden er blevet kaldt et attentat. Hvornår bruger man egentlig det ord? Er det ikke, når man har en begrundet formodning om motivet til gerningen? Jeg vil vove den påstand, at man ikke har det i dette tilfælde.

Lars Hedegaard er stærkt kritisk mod islam. Det skal han have lov til, vi lever i et frit land, et land med demokrati og ytringsfrihed. Man kan så have sin egen mening om nogle af hans udtalelser. Havde det været i U.S.A., ville han ganske givet havde kunnet straffes for “hate crimes”. Jeg mener også, vi her i landet har haft en lov mod “opvigleri”, altså dette at man gennem injurierende påstande forsøger at sætte forskellige befolkningsgrupper op mod hinanden. Vi har åbenbart ikke sådan en lov mere, for ellers måtte den da også kunne komme i betragtning i forbindelse med hr. Hedegaard. Han har som bekendt anklaget muslimske familier for at misbruge deres egne børn. Det er da vist så injurierende, som noget kan blive. “Trykkefrihedsselskabet” har mest interesseret sig for Mohammedtegninger og for at invitere højreorienterede politikere til Danmark. Min viden om dette foretagende er ikke stor. Jeg håber sådan set, at det vil gå i sin mor igen, for hvad skal vi med et “trykkefrihedsselskab”?

I dag kom så en ung mand, klædt ud som postbud, angiveligt for at levere en pakke til hr. Hedegaard, men han var ikke nogen helt almindelig post, for han trak pistol og skød efter hr. Hedegaard. Han var åbenbart ikke særlig dygtig med våbnet, for da det endelig lykkedes at affyre det, ramte han heldigvis ikke. Heldigvis, for jeg går ikke ind for, at folk skyder andre. Det er gennemgående en dårlig idé, uanset hvem, der får den. Det være sig stater, terrorister, kriminelle, bøller, folk, der hører stemmer, eller andre.

Og nu nærmer vi os noget vigtigt: Vi kan være rimeligt sikre på, at det ikke er nogen stat, der har været ude efter Lars Hedegaard, men efter min mening står alle de andre muligheder og muligvis flere til, stadig åbne.

Lars Hedegaard blev tidligere på dagen citeret for at have sagt, at manden havde “et mellemøstligt udseende”. Det blev så senere til “et sydlandsk udseende”. Samtidig har i hvert fald DRs journalister lagt megen vægt på, at gerningsmanden talte perfekt dansk. Hvad er pointen mon med det? Det kan være en pæredansker eller en person med udenlandsk baggrund, sågar en muslim med oprindelse i et arabisk land. Der er tusindvis af muslimer i det her land, der taler perfekt dansk. Nogle er født her, andre er kommet hertil som små. Derfor er det i bedste fald en misforståelse at lægge så megen vægt på dette “perfekte” dansk, i værste fald er det et eksempel på automatisk rygradsracisme.

Men den almindelige opfattelse lader til at være, at Lars Hedegaard skulle skydes, fordi han udtaler sig ufordelagtigt om muslimer.

Politiske ledere fra højre til venstre har været ude og sige, at hvis dette er et anfald mod ytringsfriheden, er det ekstra forkasteligt. Ja, vel er det så, men der er ingen, der kender gerningsmandens motiver indtil videre.

For at opsummere:

  • Folk skal ikke rende rundt og skyde andre folk
  • Lars Hedegaard har lige så meget ret til at leve som alle andre
  • Lars Hedegaard har lige så meget ret til at sige sin mening som alle andre
  • Ytringsfrihed er ikke det samme som pligt til at såre folk eller angribe dem under bæltestedet, dette gælder også Lars Hedegaard
  • Lad os nu lige se, hvor denne sag lander. Der kunne også være helt andre scenarier i spil, men jeg skal ikke have nogen injuriesager på halsen

Der kommer ikke nogen illustration til dette indlæg. Men der kommer tre streger, som skal understrege, at dette er en anden slags indlæg, end dem jeg laver flest af.
7. november 2008

Skruen strammes, Indfødsretsprøven

Filed under: Blandet — Tags: , , — Henny Stewart @ 14:46

Hen over sommeren havde vi jo disse EU-domme iflg. hvilke, det lige pludselig kunne lade sig gøre for en herboende at importere en udenlandsk ægtefælle, uanset hvilken tilknytning parret ellers havde, uanset om ægtefællen var over eller under 24 år, hvis parret eller en af dem blot havde arbejdet i kort tid i et andet EU-land.

Disse domme gav anledning til et vist røre i den hjemlige andedam. Dels har der utvivlsomt været folk, der vejrede morgenluft mht. at komme uden om de restriktive danske bestemmelser. Hvem kan bebrejde dem? Det er vel i sagens natur sådan, at medlemmerne af en familie ønsker at være bosat i det samme land. Dels var der virkelig gang i Dansk Folkeparti og deres ligesindede for at Danmark skulle trodse EU og insistere på at bestemme, at visse familier altså ikke kan få lov at slå sig ned her i landet, uagtet at den ene af de voksne var dansk statsborger eller havde permanent opholdstilladelse her.

Som bekendt lykkedes det ikke at få regeringen overtalt til at gøre oprør mod EU, og det ville nok heller ikke have hjulpet ret meget. Men Dansk Folkeparti fik alligevel sit skålpund kød i form af den såkaldte udlændingeaftale, der indebar en række stramninger i forhold til herboende udlændinge. Bl.a. ville man ændre vilkårene for den såkaldte indfødsretsprøve. Nu skal jeg ikke forsvare den gamle indfødsretsprøve som sådan, men hvem siger, at prøven bliver bedre under den nye udlændingeaftale? Man har altså strammet skruen:

  • Før fik man en time til at besvare spørgsmålene, i fremtiden skal man kun have 3 kvarter.
  • Før var det tilstrækkeligt, hvis man besvarede 28 af de 40 spørgsmål korrekt, nu skal man op på 32 korrekte svar for at bestå
  • Før kunne man læse på prøvens ikke-aktuelle spørgsmål på integrationsministeriets hjemmeside, det kan man ikke mere. Man må altså forestille sig, at integrationsministeriet ansætter folk til at finde på helt nye spørgsmål til hver eksamenstermin, eller hvad?

Det kan sagtens være, at de nye regler er bedre end de gamle, hvis man endelig skal eksaminere folk i den slags, men det er ikke acceptabelt, at det først efter tilmeldingsfristen til indfødsretsprøven, som var den 5. november, bliver officielt meldt ud, at de nye regler gælder fra og med denne gang. Det er lidt som at bestille billet til et Atlanterhavskrydstogt, og så bagefter, når man har betalt, få at vide, at man for resten selv skal svømme. Der er ikke noget krydstogtskib. Da der ikke kom nogen officiel udmelding inden tilmeldingsfristens udløb, ville det være rimeligt at forvente, at reglerne var de samme som sidste gang.

Den ordentlige måde at gøre det her på, ville have været at sige, at de nye regler gælder fra og med eksamensterminen maj/juni 2009. Det har foreningen af forstandere for Sprogcentre da også været ude og opfordre integrationsministeren til, men der er lidt tavst fra den kant.

Med til historien hører, at også sprogkravene til udlændinge, der søger statsborgerskab, er blevet øget. Det har i flere år været sådan at der krævedes en bestået Prøve i Dansk 3 eller tilsvarende, nu kræves der en bestået prøve med mindst karakteren 4. Alle andre, der går til eksamen i dette land, er bestået med karakteren 2, men det skal altså også være anderledes for folk af anden etnisk baggrund end lige netop dansk. Var der nogen, der sagde diskrimination? Hvis ikke, burde der nok have været det.

I øvrigt er det mig en sand gåde, hvorfor det skal være så svært at få statsborgerskab her. Politikerne himler jo op, i tide og i utide, om hvordan vi skal passe på samfundets “sammenhængskraft”. Forstår man da ikke, at man, ved at udelukke visse grupper fra at blive fuldgyldige borgere, sår kimen til ulighed og social uro? At man ved denne fremgangsmåde nærmest gøder jorden for parallelsamfund med egne værdier og regler.

Desuden kan jeg ikke indse, hvorfor folk, der passer deres arbejde, betaler skat, sørger godt for deres børn osv. og i øvrigt har slået sig permanent ned her, ikke skulle kunne blive statsborgere uden at kunne formulere sig ret formfuldendt på skrift og uden at kunne svare på en hel masse “Trivial Pursuit”-agtige spørgsmål. Der er som bekendt mange etniske danskere, der ikke skriver særlig godt. Og siden hvornår har vi i det her land lagt vægt på, at folk var i stand til at lære en hel masse trivia udenad? Det er heldigvis mange år siden.