Log ind | Hverken fyrre, fed eller færdig!

22. december 2008

Så er vanviddet skudt i gang!

Filed under: Blandet — Tags: , , , , — Henny Stewart @ 20:06

Det er ikke en gang jul endnu, finanskrisen har lagt sin klamme hånd over danskernes forbrugspsykose, og alligevel er nytårsskyderiet gået i gang. Man skulle tro, at folk blev klogere. Vi har set, hvordan Seest blev nærmest jævnet med jorden, det lignede faktisk noget, der var blevet ramt af en bombe. Masser af mennesker mistede deres hjem, men heldigvis mistede ingen livet.

Nu forlyder det så, at en 14-årig dreng har mistet det meste af sin hånd, fordi et ulovligt kanonslag gik af i hånden på ham. Det kunne godt tænkes, at den dreng i årene fremover kommer til at tænke på, at der nok var nogle ting, han kunne have brugt den hånd til. Samtidig har man arresteret en 50-årig mand, fordi han havde et stort, ulovligt fyrværkerilager på sin gård.

Så er det jeg spørger: Hvor længe endnu skal dette vanvid vare ved? Skyderiet begynder efterhånden midt i december og fortsætter til en gang i februar. Selvfølgelig skydes det meste af nytårsaften ved midnat, og det kan man til nød forstå, selv om det ikke er nogen fest for folk med babyer og kæledyr. Men hvad skal alt det andet skyderi til for? Jeg tænker nogle gange på folk, der er kommet her til landet som flygtninge fra krig, bomber og anden vold. Hvordan mon de har det, når de “festlige” raketter og bomber fyger afsted om ørerne på dem?

I forbindelse med ulykken i Seest strammede man lovgivningen betragteligt. Det var noget med, hvordan fyrværkeri skulle opbevares og hvor meget, man måtte opbevare på et sted. Det er sikkert en gennemfornuftig lovgivning, set fra et sikkerhedsmæssigt synspunkt. Det, man bare har glemt at tage i betragtning, er at på grund af de nye regler, bliver det endnu mere interessant at forhandle ulovligt fyrværkeri, og at opbevare samme fyrværkeri ulovligt. Hvem af os ved, hvad naboen har i garagen?

Min påstand er, at der er kommet mere ulovligt og dermed uhyre farligt fyrværkeri blandt folk. Mit forslag til at komme ud over problemet er, at det skal være totalt forbudt for private at beskæftige sig med fyrværkeri. Sådan! Gør hele skidtet ulovligt. Hvis man endelig vil have fyrværkeri, kunne man overveje at tillade, at hver by havde et fyrværkerishow ved en professionel fyrværker. Interesserede borgere kunne så betale en skilling til et sådant foretagende. De kunne så møde op på en mark, et godt stykke uden for byen, sådan at ikke-interesserede borgere ikke risikerede hverken lemmer, liv eller ejendom, fordi nogle mennesker var så syge efter et nytårsknald.

Det kunne godt være, at man ikke skulle tillade sådanne arrangementer heller, for enhver, der har prøvet at stå op tidligt om morgenen den 1. januar, har kunnet lugte, hvor meget miljøet er blevet forurenet af skidtet. Der er tale om tungmetaller og andre skadelige stoffer, som det på ingen måde er muligt at samle op igen. Med andre ord er det mig totalt uforståeligt, hvordan selv ansvarsbevidste, miljøforkæmpende medborgere kan gå med til, at deres børn skal have fyrværkeri til at fyre af i tiden omkring nytår. Rent bortset fra, at det jo så sandelig kan være meget farligt for samme børn, hvilket den 14-årige, der har mistet godt halvdelen af sin hånd, kan snakke med om.