Log ind | Hverken fyrre, fed eller færdig!

17. november 2012

Det skulle forbydes!

Filed under: Blandet — Tags: , , , , — Henny Stewart @ 9:37

Kære venner, er I egentlig klar over, hvad der foregår nede hos Fætter BR og Toys’R’us? Jeg faldt lige ind i en reklame for et par produkter, som det ene eller det andet eller måske begge firmaer kolporterer. Det ene var et plastictæppe, som børnene kunne tegne på med afvaskelige tusser. Det er ikke det værste, det værste er, at der fulgte en serie skabeloner med, som børnene kunne tegne efter. Det andet produkt var en slags projector, hvor man kunne projicere nogle tegninger over på papir og derefter farvelægge dem med de medfølgende tusser.

Jeg kan godt se, at det måske i princippet ikke er så meget værre end gammeldags malebøger, men dem har jeg altså også store problemer med.

Sagen er nemlig den, at alle børn kan tegne. Alle børn er kreative. Det kan de, og det er de, lige indtil nogle voksne begynder at fortælle dem, at de skal farve inden for linjerne, at deres huse er skæve og at skyer ikke er blå. Så begynder børnene at bruge de skabeloner, som de voksne beredvilligt stiller til rådighed. Men det er ødelæggende for deres kreativitet og i nogle tilfælde deres selvværd.

Vi har ikke råd til at miste kreativitet. Vi har ikke råd til at ødelægge børns følelse af stolthed over at kunne noget. Det er også derfor, at idéen med det afvaskelige tæppe er dum. Børns tegninger skal op på køleskabet, gives til farmor, sættes i album. Jeg ved godt, at børn er mest procesorienterede, men det betyder ikke, at resultaterne er ligegyldige.

Sagde hun så, den barnløse formningslærer, der stort set aldrig har fået lov til at undervise i formning.

PS: Om mindre end to timer er jeg på vej ud her fra! (Smiler fra øre til øre!) Så sættes næsen mod hjemmet efter ca. 25 begivenhedsrige dage på Sygehus Syd.