Log ind | Hverken fyrre, fed eller færdig!

28. januar 2012

Mulighed for at erklære sig?

Filed under: Blandet — Tags: , , , , , , — Henny Stewart @ 14:35

I gamle dage kunne man komme ud for, at ens foresatte udbad sig en lægeerklæring, hvis de syntes, man havde for meget sygefravær. Nu om dage kan man blive bedt om en mulighedserklæring, der i hvert fald i teorien skulle være et mere nyttigt stykke papir.

Det er det jo så nok kun, hvis det rent faktisk er muligt at tilpasse arbejdsfunktioner til medarbejderens helbred. Hvis dette ikke er muligt, vil mulighedserklæringen alligevel bare tjene samme formål som en gammeldags lægeerklæring: Lægens ord for, at man ikke pjækker.

Fred være med det.