Log ind | Hverken fyrre, fed eller færdig!

9. juli 2009

Det går ufatteligt godt!

Filed under: Blandet — Tags: , — Henny Stewart @ 23:13

Nej, Poul Schlüter er ikke kommet på banen igen, så vidt jeg da ved. Men i går mente Danske Bank at kunne se en ende på den økonomiske krise, og i dag erfarer jeg, at overskuddet på betalingsbalancen er stigende. Samtidig siger de, at den “samlede aktivitet i forhold til udlandet er faldet 20%”. Men overskuddet på betalingsbalancen er altså dobbelt så stort for det seneste år, som for det foregående. Forvirret? Ja, det er jeg sandelig også.

Det smager lidt af påtaget optimisme med et formål, hvis det da ikke er det rene lalleglade idioti.