Log ind | Hverken fyrre, fed eller færdig!

20. december 2014

Praktik i praksis

Filed under: Blandet — Tags: , , , , , , — Henny Stewart @ 16:49

… er sørme godt nok.

Da jeg skulle i praktik, kendte jeg heldigvis stadig nogle af mine forhenværende kolleger, der kunne hjælpe mig med en praktikplads, der hvor de nu arbejder. Der startede jeg så i april måned, og har været der lige siden. Indtil sommerferien var det forrevalidering. Efter sommerferien revalidering til revalideringsydelse. I praksis ingen stor forskel. Men der var en anelse af et problem. Man kunne ikke tilbyde mig fuld tid, og det har jeg brug for, hvis A-kassen skal acceptere mig som stående til rådighed for et arbejdsmarked, der i teorien er helt vildt efter at ansætte mig, og det skal A-kassen jo på et tidspunkt, så jeg dels kan modtage dagpenge, dels søge efterløn, når den tid kommer.

Nu er det sådan, at der er aktivering mandag og tirsdag for stort set den samme gruppe kursister, som jeg hjælper med at undervise onsdag, torsdag og fredag. I praksis var det faktisk overhovedet ikke svært for mig at få lov til at møve mig ind på denne mandag-tirsdags-aktivering og på den måde komme op på fuld tid. Det kommer dog først til at ske i januar, februar og marts, idet jeg fra midten af november har deltaget om tirsdagen, plus selvfølgelig deltaget i sprogundervisningen onsdag, torsdag og fredag. På den måde arbejder jeg mig op på fuld tid, forhåbentlig. Jeg forsøger at tage maven i ed, men den er ikke sådan at handskes med.

Men hvis maven ellers samarbejder er jeg teknisk set fuldt revalideret pr. 1 april. Fint nok, skulle man synes. Men når jeg har snakket med medarbejdere fra min hjemkommune, skulle man tro, at de havde været nødt til at ud til praktikkommunen med deres egne, personlige guldbarrer på en trillebør og aflevere dem for at få ordningen i stand.
Guldtransport?
Faktisk har de kun skullet sørge for at få lidt papirer i orden. Det kan, sammenlignet med hvad folk ellers skal yde for en lønindtægt, i bedste fald kun kaldes lettere arbejde. Noget andet ville være, hvis jobkonsulenter og lignende havde skullet arbejde i døgndrift for at skaffe mig en praktik. Se, det ville have været svært. Med mindre, selvfølgelig, de havde tyet til deres “default-løsninger”: Køkken, rengøring eller grønne områder. Min fornemmelse siger mig, at det er hvad deres talent og motivation i mit tilfælde ville have rakt til.

Imidlertid har mine kolleger, mig hidtil vildt fremmede mennesker og jeg selv arbejdet på at strikke en ordning sammen, så kommunens arbejde med at skaffe mig i praktik har som sagt udelukkende bestået i at udfylde og fremsende nogle fortrykte formularer.

Når det så svigter, det lille nummer med at udfylde og sende papirerne, bliver jeg sq harm. Kald det at være hysterisk, utaknemlig, arrogant – ja, lige hvad du vil. Men sådan forholder det sig!

21. april 2014

God påske, det der er tilbage af den!

Filed under: Blandet — Tags: , — Henny Stewart @ 18:37

Eller rettere, selvfølgelig: Jeg håber, I har haft en god påske. Vejret har jo da i hvert fald delvis artet sig fra den pæne side. Ikke fordi det har drevet mig på havearbejde. Der er grænser for, hvor meget man kan gå ind og ændre på sin tilværelse, sådan lige på en gang.

Nej, jeg har i stedet været optaget af at fremstille “bedler” – en del af tiden, ikke hele påsken. Bl.a. følgende:
En gammel bil
Den skal indgå i et undervisningsmateriale om “ny eller gammel”. Nogle vil måske indvende, at der mangler et hjul på bilen, men på sådan en gammel spand kan der jo ofte mangle en og anden ting. Andre vil måske have problemer med, at der sidder en lille hvid fugl på køleren. Dem kan jeg oplyse om, at der er tale om en ægte Lalique krystalkølerfigur. Dette sidste indgår dog ikke i pensum. Det er mere med for min egen fornøjelses skyld.

Så ja, her tre uger efter start er jeg stadig i praktik. Jeg har endda nået at være med på en ekskursion til en moderne gård med en bestand på 160 stykker malkekvæg, plus en del får og høns, som dog var børnenes projekter. For at sikre mig, at dette arrangement blev sjovt nok, skred jeg på r*ven midt inde i stalden, mens jeg var ved at trække sådan en plasticposestøvle over mine fødder. Min balance er ikke helt i orden endnu. Det vidste jeg egentlig godt, men jeg skulle lige tage chancen, i stedet for at smutte udenfor og bruge den bænk, der var opstillet til det samme. Det er godt fjorten dage siden, og det blå mærke har endnu ikke forladt mig. Heldigvis smadrede jeg hverken kamera eller telefon. Jeg kan trods alt stadig hele, hvilket mine apparater ikke kan. Jeg var endvidere så heldig, at ingen tog billeder af fadæsen, så derfor bringer jeg her i stedet et billede af en bette fyr, der ikke havde været i denne verden mere end en times tid, da billedet blev taget
En kalv
Så ja, jeg er stadig i praktik, som indvandrerlærer. Indtil videre har jeg ikke blameret mig så meget, at jeg er blevet smidt ud. Nu har jeg altså også haft al mulig hjælp her de første tre uger. Jeg håber naturligvis, det også kommer til at gå godt, når jeg skal til at klare opgaverne lidt mere på egen hånd, så jeg heller ikke blamerer mig for voldsomt de sidste 10 uger. Hvis de altså bliver de sidste, min praktik vil nemlig kunne forlænges, hvis det skønnes relevant.

8. november 2013

Praktikant?

Filed under: Blandet — Tags: , , — Henny Stewart @ 16:46

November rose
Ja, vi har stadig en blomstrende rose i haven. Det er den jeg “beskar” under podningen, så det vi har, nærmest er en slags hyben. Men den er godt nok ihærdig.

Og nu til noget helt andet: Da jeg i oktober måned skulle mærke efter, om det nu ville være OK for mig at komme ud på arbejdsmarkedet igen, kunne jeg mærke, at det var det ikke. Jeg følte/føler mig ikke i god nok fysisk og psykisk form til at påtage mig et job. Derfor søgte jeg om at få mine sygedagpenge forlænget, idet jeg ellers ville være uden indtægter. Jeg havde fået fortalt fra pålidelige kilder, at det er ret svært at få en sådan forlængelse. Der er nogle helt bestemte betingelser, der skal være opfyldt. Det, at man fortsat er syg, er fx ikke tilstrækkeligt, forstå det hvem der kan.

Jeg havde altså ikke gjort mig de helt store forhåbninger, men i dag fik jeg så besked om, at man har besluttet at forlænge sygedagpengene. Man mener, at jeg kan komme i praktik og derefter revalideres, og man vil tilstræbe, at de to ting kommer til at foregå på den samme virksomhed. Der er sendt en henvisning til praktik. Der er ikke dato på noget, og jeg ved ikke, hvor hurtigt sådan noget kan sættes i værk. Jeg har et møde med min sagsbehandler mandag morgen, og måske ved hun noget mere.

Men jeg er i hvert fald glad for dette svar fra kommunen. Nu må vi se, hvad det er for en praktik, og hvornår jeg kan starte der. Jeg er helt spændt!
8. november