Log ind | Hverken fyrre, fed eller færdig!

15. november 2009

Milliardtab

Filed under: Blandet — Tags: , , , , — Henny Stewart @ 21:07

Intet i verden er gratis, heller ikke de ting, vi ikke sådan betaler for på stedet, som f.eks. socialt velfærd, sundheds- og vejvæsen og alt det andet, som skatten betaler for. Men nu forlyder det, at der er milliarder, som skattevæsenet ikke får kendskab til, fordi de er underbemandet.

For at tjene penge skal man bruge penge, det er et gammelt, men sandt ordsprog. Det gælder altså også skattevæsenet. Der er nødt til at være de fornødne ressourcer til stede, sådan at det bliver svært for større eller mindre snydepelse at unddrage sig beskatning. Der skal være råd til at gå selvangivelserne igennem. Der skal være råd til at gennemføre en kontrol, og den kontrol skal have et omfang og en synlighed, der i sig selv kan virke forebyggende.