Log ind | Hverken fyrre, fed eller færdig!

12. august 2013

Første skoledag

Filed under: Blandet — Tags: , , — Henny Stewart @ 17:32

Et stykke af min BMW R0l3x
Første skoledag, men ikke for mig. I godt halvtreds år har jeg haft en første skoledag her en gang i august måned. Men ikke denne gang. Jeg synes, det føles underligt. Underligt er det også, at jeg ikke ved, om jeg nogensinde får første skoledag igen, om jeg finder på noget andet at lave eller i det hele taget, hvad fremtiden har at byde på.

Et eller andet er der vel.

7. januar 2009

Minder

Filed under: Blandet — Tags: , , — Henny Stewart @ 15:13

Hvis folk vidste, hvor stort og uudsletteligt et indtryk en tilfældig handling eller et uoverlagt ord kan gøre på et lille barn, så ville de tænke sig noget mere om. Eller ville de? Sandheden er måske snarere, at vi alle har været udsat for mere eller mindre traumatiserende oplevelser gennem vores opvækst, og at det slet ikke har gjort os mere hensynsfulde, måske snarere mere hårdhudede for ikke at sige afstumpede.

Hvis man f.eks. bliver bedt om at associere frit over ordet “skole”, så får minderne frit løb. Man kan straks hensætte sig til, hvordan det var at starte i første klasse. Hvad man følte, da døren lukkede sig efter mor eller far. Hvordan det føltes, da de der mærkelige flueben i bøgerne pludselig formede sig til ord, der gav mening, og som nogle gange formede sig til historier, som man næsten kunne “flytte ind i” og blive væk fra omverdenen. Eller senere, hvordan man baksede med integralregning, og endelig fik lært beviserne udenad, men stadig ikke fattede/fatter en meter.

Ikke så få mennesker forbinder ordet “skole” med angst. Det kan både være angst på det fysiske plan, man er bange for en lærer, der smækker øretæver, selv om det her i landet har været forbudt i henved 50 år, samt at man er bange for at blive hørt i noget, man ikke kan og dermed blive udsat for lærerens vrede og klassekammeraternes latterliggørelse. Hvem har ikke prøvet at have gentagne mareridt om at være til eksamen i noget, man ikke havde haft mulighed for at forberede sig på?

For nogle af os er der så sket det, at vi er flyttet over på den anden side af katederet, rent bortset fra, at man ikke bruger katedere ret meget mere. Her kan vi så blive konfronteret med kursisters/elevers traumer og fordomme om skolegang og komme til at bakse med dem, før en egentlig læring kan finde sted. Dette gælder ikke mindst, når man er så heldig at arbejde med udenlandske kursister, der er kommet her til landet for at slå sig ned og integrere sig. Her kan man træffe kursister, der har en meget disciplinær og streng skole i bagagen, og som derfor skal vænne sig til, hvordan vi gør tingene her.

Jeg er også blevet klar over, at vi ikke behøver at bevæge os til såkaldte tredjeverdenslande for at finde skolesystemer, der er væsentlig anderledes end det danske.