Log ind | Hverken fyrre, fed eller færdig!

14. februar 2010

Opmagasinering af sne

Filed under: Blandet — Tags: , , , , , — Henny Stewart @ 20:40

Kommunens folk er begyndt at fjerne kanterne på visse af byens bobslædebaner. De laver vel plads til noget mere af det kolde, hvide.
Bjerge af sne
Rundt omkring, hvor der før har været en plæne eller en åben plads, bliver den gamle sne så deponeret, og på den måde er vi ved at få vore egne alper her i Hjørring. Jeg hørte om nogle folk lidt syd for os, der havde købt en byggegrund af deres kommune. Der var også blevet deponeret sne på den. Det var de meget lidt begejstrede for, idet de mente, at sneen både indeholdt salt og andre ting, der nok ville få indflydelse på deres og deres haves trivsel i årene fremover. Det skal nok passe. Der kommer også til at gå en rum tid, før de her snebjerge er forsvundet. Jeg tvivler stærkt på, at foråret kommer til tiden i år. Det bliver i hvert fald ikke snefrit den 1. marts, medmindre der indtræffer et mirakel.

Alligevel kan man godt begynde at mærke, at solen varmer, hvis man ellers opholder sig et sted, hvor der er læ. Dagene er også blevet et pænt stykke længere, og det hjælper altsammen.