Log ind | Hverken fyrre, fed eller færdig!

1. juli 2010

Nedtælling: 9

Lyserød nellike

Advarsel: Politisk

Så blev det den første juli, og vi er for alvor inde i feriemåneden. Den første juli er også dagen, hvor den kriminelle lavalder på trods af masser af eksperters råd og vejledning blev sat ned til 14 år. Hensigten skulle efter sigende ikke være at sætte en masse 14-årige i fængsel, men det bliver nok alligevel resultatet, idet de opførelsen af de 26 ekstra pladser i sikrede ungdomsinstitutioner (der iøvrigt nok vil forslå som en skrædder i helvede) slet ikke er påbegyndt endnu.

Jeg fatter stadig ikke, hvad meningen med den nedsættelse skal være. Det er jo nok som om, unge mennesker før har kunnet begå kriminalitet helt uden, at nogen tog affære. Men det er jo ikke tilfældet! Også før i dag har man fjernet utilpassede unge under den kriminelle lavalder fra deres hjem og anbragt dem andre steder, der skulle være bedre egnet til at få dem på ret køl. Man kan dog have sine berettigede tvivl om, hvorvidt disse steder faktisk har været det.

Dog mener jeg at have hørt et pip fra et medlem af enten regeringen eller støttepartiet om, at det er “de små brødre”, man er ude efter. Eksplicit: Indvandrerdrenge, der fordi de er under den kriminelle lavalder, presses til at begå kriminelle handlinger af deres større brødre og disses venner. Der er ikke blot tale om social slagside her, det kunne også være racisme. Jeg gad også godt vide, hvad et år vil gøre i den problemstilling. Hvis det er sandt, så vil det vel bare være de 12-13 årige, der nu skal presses til kriminalitet, og så ender det vel med, at der slet ikke skal være nogen kriminel lavalder.

Hvorom alting er, så synes jeg, at det i den grad er en falliterklæring at ville straffe sig ud af problemer med kriminelle og utilpassede unge. Der ville være noget mere idé i at lave en målrettet indsats mod de bagvedliggende sociale problemer.