Log ind | Hverken fyrre, fed eller færdig!

4. februar 2009

For lidt, for sent og forkert!

Filed under: Blandet — Tags: , , , — Henny Stewart @ 22:37

Skattekommissionen er jo barslet med en rapport, der giver forslag til, hvordan man kan nedsætte skatten på arbejde. Husejerne skal ikke have lov at trække så meget fra. For dem vil der så blive tale om at tabe på gyngerne, hvad man evt. vinder på karrusellerne. Det er immervæk halvdelen af landets befolkning, der bor i ejerbolig.

De studerende skal kun have SU i 4 år. Så må de selv ud at financiere det sidste, hvis de f.eks. vil være læge, præst eller forsker. Det passer ikke så godt til de honette ambitioner, landet har om at være videnssamfund, have førertrøjen på, når det gælder forskning mv.

Der er selvfølgelig flere detaljer, men dem vil jeg lade hvile i fred for nærværende. Jeg kunne godt tænke mig at gå ind på præmissen for selve øvelsen: Er det nu også sikkert, at folk vil arbejde mere, hvis skatten på arbejde bliver sat ned? For mit eget vedkommende kan jeg helt klart svare, nej, det vil jeg ikke. Jeg arbejder saftsuseme nok i forvejen. I mange andre familier vil svaret nok være det samme. I en almindelig familie med to voksne arbejder man jo i forvejen op til 75 timer om ugen. Hvis folk har skaffet sig børn, skal de vel også bruge noget tid sammen med dem, eller hvad? Det forekommer mig ikke, at unge mennesker har mindre brug for deres forældres nærvær i disse tider, end de før har haft.

I min optik ser det faktisk ud til, at folk arbejder mere, end de nogensinde før har gjort. For 50 år siden kunne en almindelige familie klare sig med 40-45 timers ugentligt arbejde.

Nu er jeg jo ikke økonom, men jeg vil da mene, at man også kan diskutere den præmis, der hedder at det overhovedet skulle være nødvendigt, at vi arbejder mere. I bedste fald har den økonomiske krise da i hvert fald forsinket den udvikling noget. Ca. 200 mennesker har mistet deres arbejde hver eneste dag siden nytår, og man mener, at det vil fortsætte på den måde i hele 2009 og måske længere. I stedet for at presse de mennesker, der har et job, til at arbejde mere, kunne man måske overveje at give noget af alt det påståede arbejde til de mange mennesker, der bliver ledige i disse dage? Ja, jeg spørger bare, sådan helt forsigtigt.

I min overskrift nævner jeg også termen “forkert”, og det gør jeg, fordi jeg ikke bryder mig om dette Matthæus-princip, altså at de, der har meget, de skal gives mere, og der kun har lidt, fra dem skal alt tages. Jeg synes simpelthen det er mere end en anelse umoralsk at nedsætte skatten for de grupper i samfundet, der har bedst råd til at betale den. Når man samtidig tænker på, at folk på overførselsindkomster slet ikke har deltaget i den velstandsstigning, størstedelen af befolkningen har oplevet gennem de sidste 8-10 år, bliver det helt grotesk. Folk på starthjælp, introduktionsydelse, førtidspension osv. har nok mere end svært ved at fatte, hvorfor de mennesker, der i sammenligning med dem selv er “rige”, skal have skattelettelser.

Man kan ikke både blæse og have mel i munden. Nej, men om der er råd til velfærd er noget, et samfund bestemmer, blandt andet når det afgør, hvor meget de forskellige skal betale i skat.