Log ind | Hverken fyrre, fed eller færdig!

5. februar 2013

Orker næsten ikke, men …

Filed under: Blandet — Tags: , , , , — Henny Stewart @ 23:30

…man må vel til det. Disclaimer: Dette er et indlæg, som handler om racisme, demokrati mm. Lars Hedegaard og “Trykkefrihedsselskabet” vil også blive nævnt, så hvis du læser videre, er du advaret!

Man skal have været i koma hele dagen, hvis man ikke har hørt, at Lars Hedegaard, formanden for det såkaldte “trykkefrihedsselskab” blev forsøgt myrdet i sin egen bolig i dag. Episoden er blevet kaldt et attentat. Hvornår bruger man egentlig det ord? Er det ikke, når man har en begrundet formodning om motivet til gerningen? Jeg vil vove den påstand, at man ikke har det i dette tilfælde.

Lars Hedegaard er stærkt kritisk mod islam. Det skal han have lov til, vi lever i et frit land, et land med demokrati og ytringsfrihed. Man kan så have sin egen mening om nogle af hans udtalelser. Havde det været i U.S.A., ville han ganske givet havde kunnet straffes for “hate crimes”. Jeg mener også, vi her i landet har haft en lov mod “opvigleri”, altså dette at man gennem injurierende påstande forsøger at sætte forskellige befolkningsgrupper op mod hinanden. Vi har åbenbart ikke sådan en lov mere, for ellers måtte den da også kunne komme i betragtning i forbindelse med hr. Hedegaard. Han har som bekendt anklaget muslimske familier for at misbruge deres egne børn. Det er da vist så injurierende, som noget kan blive. “Trykkefrihedsselskabet” har mest interesseret sig for Mohammedtegninger og for at invitere højreorienterede politikere til Danmark. Min viden om dette foretagende er ikke stor. Jeg håber sådan set, at det vil gå i sin mor igen, for hvad skal vi med et “trykkefrihedsselskab”?

I dag kom så en ung mand, klædt ud som postbud, angiveligt for at levere en pakke til hr. Hedegaard, men han var ikke nogen helt almindelig post, for han trak pistol og skød efter hr. Hedegaard. Han var åbenbart ikke særlig dygtig med våbnet, for da det endelig lykkedes at affyre det, ramte han heldigvis ikke. Heldigvis, for jeg går ikke ind for, at folk skyder andre. Det er gennemgående en dårlig idé, uanset hvem, der får den. Det være sig stater, terrorister, kriminelle, bøller, folk, der hører stemmer, eller andre.

Og nu nærmer vi os noget vigtigt: Vi kan være rimeligt sikre på, at det ikke er nogen stat, der har været ude efter Lars Hedegaard, men efter min mening står alle de andre muligheder og muligvis flere til, stadig åbne.

Lars Hedegaard blev tidligere på dagen citeret for at have sagt, at manden havde “et mellemøstligt udseende”. Det blev så senere til “et sydlandsk udseende”. Samtidig har i hvert fald DRs journalister lagt megen vægt på, at gerningsmanden talte perfekt dansk. Hvad er pointen mon med det? Det kan være en pæredansker eller en person med udenlandsk baggrund, sågar en muslim med oprindelse i et arabisk land. Der er tusindvis af muslimer i det her land, der taler perfekt dansk. Nogle er født her, andre er kommet hertil som små. Derfor er det i bedste fald en misforståelse at lægge så megen vægt på dette “perfekte” dansk, i værste fald er det et eksempel på automatisk rygradsracisme.

Men den almindelige opfattelse lader til at være, at Lars Hedegaard skulle skydes, fordi han udtaler sig ufordelagtigt om muslimer.

Politiske ledere fra højre til venstre har været ude og sige, at hvis dette er et anfald mod ytringsfriheden, er det ekstra forkasteligt. Ja, vel er det så, men der er ingen, der kender gerningsmandens motiver indtil videre.

For at opsummere:

  • Folk skal ikke rende rundt og skyde andre folk
  • Lars Hedegaard har lige så meget ret til at leve som alle andre
  • Lars Hedegaard har lige så meget ret til at sige sin mening som alle andre
  • Ytringsfrihed er ikke det samme som pligt til at såre folk eller angribe dem under bæltestedet, dette gælder også Lars Hedegaard
  • Lad os nu lige se, hvor denne sag lander. Der kunne også være helt andre scenarier i spil, men jeg skal ikke have nogen injuriesager på halsen

Der kommer ikke nogen illustration til dette indlæg. Men der kommer tre streger, som skal understrege, at dette er en anden slags indlæg, end dem jeg laver flest af.