Log ind | Hverken fyrre, fed eller færdig!

25. februar 2013

Svære tider!

Filed under: Blandet — Tags: , — Henny Stewart @ 15:12

For en gangs skyld skal overskriften ikke anvendes om min personlige situation. Mine tanker går til uddannelsessystemet i forbindelse med, at regeringen nu vil afskaffe kontanthjælp til “unge” under 30 år. Disse unge skal i stedet have en uddannelse.

Der er ikke noget principielt forkert i tanken om, at så mange som overhovedet muligt skal have en uddannelse. Der er stadigt færre jobs til ufaglærte, og uden en uddannelse vil man altid være i fare for at ryge ud fra jobbet først.

Man skal bare lige tænke med, at de mennesker, der i dag er mellem 18 og 30 år, faktisk har haft de bedste muligheder for at få en uddannelse allerede. Når de ikke er kommet med på den vogn, må der være gode grunde til det. Det kunne f.eks. handle om intelligens, eller mangel på samme. Det kunne også være psykiske problemer, misbrugsproblemer osv. Nu siger Mette Frederiksen godt nok, at der vil være en gruppe, der ikke er “parat” til uddannelse, og at denne gruppe fortsat skal have kontanthjælp, mens de deltager i foranstaltninger, der kan gøre dem parate til uddannelse.
Uddannelsesparat
Igen, al ære og respekt for det. Men jeg tror ikke rigtig på, at alle kan få en uddannelse eller gøres “parate” til det. Og så er det, jeg bliver bekymret for uddannelsessystemet. Vi risikerer at få nogle mildt sagt utilpassede unge ind på uddannelserne, og vi risikerer, at de gennem deres adfærd vil ødelægge andres muligheder for at nyde godt af uddannelsessystemet.

Min pointe er, at det ikke nytter at uddanne på folk, der ikke er motiverede. Og en motivation, der består i tarme, der skriger af sult, er en dårlig motivation. Anstændigvis må man have en tredje mulighed ud over uddannelse/forberedelse til uddannelse. Er det de såkaldte “nyttejob”? Måske, så længe det ikke får karakter af offentlig gabestok.