Log ind | Hverken fyrre, fed eller færdig!

7. november 2008

Skruen strammes, Indfødsretsprøven

Filed under: Blandet — Tags: , , — Henny Stewart @ 14:46

Hen over sommeren havde vi jo disse EU-domme iflg. hvilke, det lige pludselig kunne lade sig gøre for en herboende at importere en udenlandsk ægtefælle, uanset hvilken tilknytning parret ellers havde, uanset om ægtefællen var over eller under 24 år, hvis parret eller en af dem blot havde arbejdet i kort tid i et andet EU-land.

Disse domme gav anledning til et vist røre i den hjemlige andedam. Dels har der utvivlsomt været folk, der vejrede morgenluft mht. at komme uden om de restriktive danske bestemmelser. Hvem kan bebrejde dem? Det er vel i sagens natur sådan, at medlemmerne af en familie ønsker at være bosat i det samme land. Dels var der virkelig gang i Dansk Folkeparti og deres ligesindede for at Danmark skulle trodse EU og insistere på at bestemme, at visse familier altså ikke kan få lov at slå sig ned her i landet, uagtet at den ene af de voksne var dansk statsborger eller havde permanent opholdstilladelse her.

Som bekendt lykkedes det ikke at få regeringen overtalt til at gøre oprør mod EU, og det ville nok heller ikke have hjulpet ret meget. Men Dansk Folkeparti fik alligevel sit skålpund kød i form af den såkaldte udlændingeaftale, der indebar en række stramninger i forhold til herboende udlændinge. Bl.a. ville man ændre vilkårene for den såkaldte indfødsretsprøve. Nu skal jeg ikke forsvare den gamle indfødsretsprøve som sådan, men hvem siger, at prøven bliver bedre under den nye udlændingeaftale? Man har altså strammet skruen:

  • Før fik man en time til at besvare spørgsmålene, i fremtiden skal man kun have 3 kvarter.
  • Før var det tilstrækkeligt, hvis man besvarede 28 af de 40 spørgsmål korrekt, nu skal man op på 32 korrekte svar for at bestå
  • Før kunne man læse på prøvens ikke-aktuelle spørgsmål på integrationsministeriets hjemmeside, det kan man ikke mere. Man må altså forestille sig, at integrationsministeriet ansætter folk til at finde på helt nye spørgsmål til hver eksamenstermin, eller hvad?

Det kan sagtens være, at de nye regler er bedre end de gamle, hvis man endelig skal eksaminere folk i den slags, men det er ikke acceptabelt, at det først efter tilmeldingsfristen til indfødsretsprøven, som var den 5. november, bliver officielt meldt ud, at de nye regler gælder fra og med denne gang. Det er lidt som at bestille billet til et Atlanterhavskrydstogt, og så bagefter, når man har betalt, få at vide, at man for resten selv skal svømme. Der er ikke noget krydstogtskib. Da der ikke kom nogen officiel udmelding inden tilmeldingsfristens udløb, ville det være rimeligt at forvente, at reglerne var de samme som sidste gang.

Den ordentlige måde at gøre det her på, ville have været at sige, at de nye regler gælder fra og med eksamensterminen maj/juni 2009. Det har foreningen af forstandere for Sprogcentre da også været ude og opfordre integrationsministeren til, men der er lidt tavst fra den kant.

Med til historien hører, at også sprogkravene til udlændinge, der søger statsborgerskab, er blevet øget. Det har i flere år været sådan at der krævedes en bestået Prøve i Dansk 3 eller tilsvarende, nu kræves der en bestået prøve med mindst karakteren 4. Alle andre, der går til eksamen i dette land, er bestået med karakteren 2, men det skal altså også være anderledes for folk af anden etnisk baggrund end lige netop dansk. Var der nogen, der sagde diskrimination? Hvis ikke, burde der nok have været det.

I øvrigt er det mig en sand gåde, hvorfor det skal være så svært at få statsborgerskab her. Politikerne himler jo op, i tide og i utide, om hvordan vi skal passe på samfundets “sammenhængskraft”. Forstår man da ikke, at man, ved at udelukke visse grupper fra at blive fuldgyldige borgere, sår kimen til ulighed og social uro? At man ved denne fremgangsmåde nærmest gøder jorden for parallelsamfund med egne værdier og regler.

Desuden kan jeg ikke indse, hvorfor folk, der passer deres arbejde, betaler skat, sørger godt for deres børn osv. og i øvrigt har slået sig permanent ned her, ikke skulle kunne blive statsborgere uden at kunne formulere sig ret formfuldendt på skrift og uden at kunne svare på en hel masse “Trivial Pursuit”-agtige spørgsmål. Der er som bekendt mange etniske danskere, der ikke skriver særlig godt. Og siden hvornår har vi i det her land lagt vægt på, at folk var i stand til at lære en hel masse trivia udenad? Det er heldigvis mange år siden.