Log ind | Hverken fyrre, fed eller færdig!

1. oktober 2016

Så ramte vi loftet

Filed under: Blandet — Tags: , , , , , , , — Henny Stewart @ 17:08

Sat ud
Jeg ved næsten ikke, hvilket hjemligt luksusproblem, hvilket kreaprojekt eller hvilken “pudsig” anekdote, jeg skulle finde på at præsentere i dag, hvor regeringens “moderne” kontanthjælpsloft træder i kraft. Det ville virke noget upassende for mig at skrive om noget som helst andet netop i dag.

Over 30000 personer, heraf mere end 10000 børn, er blevet ramt af nedskæringerne. Loftet indføres angiveligt for at anspore kontanthjælpsmodtagerne til at tage arbejde. Der er ikke arbejde til dem. Nogle af dem ville, siges det, være i stand til at arbejde “nogle få timer hver uge”. Sådan nogle jobs er der slet ikke nok af. Hvorfor skulle en arbejdsgiver også besvære sig med at ansætte 5-6 deltidsarbejdere, når man kan få en fuldtids, endnu “robust” arbejdskraft? Arbejdsgiverne vil i givet fald skulle motiveres, og sikkert ikke på samme måde, som man nu forestiller sig at have motiveret samfundets svageste. Det anslås, at op mod 2/3 af de ramte slet ikke vil kunne arbejde. De er nemlig på kontanthjælp, fordi de er syge. Det er i de senere år blevet utroligt svært at få tilkendt førtidspension, også selv om man har adskillige lægers ord for, at man ikke har nogen arbejdsevne tilbage, ikke vil få mere arbejdsevne, uanset hvor mange ressourceforløb eller sengepraktikker, man sendes ud i.

Illustrationens relevans er, at boligselskaberne over en kam udtrykker frygt for, at de kommer til at måtte udsætte mange lejere, fordi de efter de nye regler ikke vil være i stand til at betale huslejen. “Så må de jo finde noget billigere at bo i”, lyder det. Nu er overskud til at gå på boligjagt nok ikke det, man har mest af, hvis man er syg og på kontanthjælp. Men selv hvis det var, er der ikke så mange billige boliger. Selv ikke små, mørke, fugtige kælderværelser er der nok af. Og hvis der var, er det så der, vi vil have kommende generationer til at vokse op? Et “fif” er der dog kommet frem i disse dage: Indtægten fra udlejning af et værelse skal ikke modregnes i kontanthjælpen. Man ser det for sig, hvordan kontanthjælpsmodtagere stuves sammen i færre lejligheder. Nu er der regler for den slags, heldigvis, kan man sige. Mange steder er det ikke tilladt at fremleje et værelse, og man vil vel ikke direkte opfordre til ulovligheder? Desuden forestiller jeg mig ikke, at ret mange har en lejlighed med flere værelser, end der er nødvendigt til deres egen familie. Men bevares, hvis der er, så er fiffet hermed givet videre.

Mange velkendte personligheder er kommet ud i mod kontanthjælpsloftet, fx. Ritt Bjerregaard, Hanne Reintoft, Mimi Jacobsen og Jan Sjuursen. Det er ikke andet, end jeg ville forvente af dem. At Asger Aamund også er imod er derimod noget af en overraskelse, men selvfølgelig en velkommen overraskelse. Så herfra skal lyde et “godt gået” til alle 5 og alle andre, der kæmper for at få disse forringelser rullet tilbage.

Opdatering: Jeg har nu set den sammenhæng, hvor Asger Aamund har udtrykt sin modstand mod kontanthjælpsloftet (Debatten hos Clement), og jeg er ikke længere så behageligt overrasket. Det han vist nærmest mener, er, at det er de fattiges egen skyld, at de allerfattigste ikke får tilstrækkelig hjælp. M.a.o. det sædvanlige b*llshit fra den kant.

3. november 2009

Bare ikke godt nok!

Filed under: Blandet — Tags: , , — Henny Stewart @ 19:07

En af dagens historier går på, at boligselskaber i år smider 30-40% flere lejere ud, end de gjorde sidste år. Udsættelserne sker, fordi folk ikke har været i stand til at betale deres husleje. Der er, så vidt man får at vide, ikke nogen overhyppighed af folk med misbrugsproblemer eller psykiske problemer, men der er simpelthen tale om mennesker, der skal leve af starthjælp, introduktionsydelse eller nedsat kontanthjælp p. gr. af manglende evne til at leve op til 450-timersreglen. Så er det, at jeg risikerer at kandidere til årets paphovedepris ved at udbryde: Jamen, jeg troede … Ja, jeg troede faktisk, at det her i dronningeriget forholdt sig sådan, at mennesker med en lav indtægt modtog boligsikring, der netop, hallo, har til formål at sikre boligen. Altså sikre, at forældre og deres børn ikke bliver sat til at overnatte i parker i november måned.

Men sådan er det altså åbenbart ikke mere. Og når socialministeren skyder det hele hen på den økonomiske krise, og i øvrigt også henviser til, at selv husejere bliver sat på gaden i disse tider, fordi de er blevet arbejdsløse og ikke længere kan betale terminen, så er det altså, at jeg ikke synes, det er godt nok! Selv aner jeg ikke, hvor jeg skulle gå hen, hvis jeg blev sat ud af min bolig. Op og campere i kommunens forhal, måske?