Log ind | Hverken fyrre, fed eller færdig!

9. september 2010

ABC i ord og billeder, runde 3: V

Filed under: Blandet — Tags: , , , , , — Henny Stewart @ 22:20

Vi er allerede nået frem til bogstav V her i tredje runde af bloglegen. Det minder mig om, at tiden går. Ubønhørligt nærmer vi os den årstid, jeg holder mindst af. Vinteren. Men nu skal vi selvfølgelig først være færdige med sensommeren, og så kommer der forhåbentlig et langt efterår, og så må vinteren gerne være et pænt stykke kortere end den forrige, vi havde af slagsen. Mindre af det kolde, hvide, der bliver lyseblåt på billeder, ville også være rart.
Vinter

Hvis du vil se, hvad andre har fundet på til bogstav V og evt. selv deltage i legen, skulle du tage og besøge ABC-bloggen.