Log ind | Hverken fyrre, fed eller færdig!

8. december 2014

Godaw, do!

Filed under: Blandet — Tags: , , , , , , , — Henny Stewart @ 19:24

Med halm i træskoene
Når man begynder at skrive blogindlæg om noget, man har læst på FaceBook, er det nok ved at være på tide, at man kommer ud af huset. Med dette in mente håber jeg saftsuseme, at jeg er rask nok til at komme på arbejde (i praktik, jo altså) i morgen. Sidste uge gik hen og blev noget tynd, hvad det angik. Først var der noget infektionshalløj, og siden var der dumpingsyndrom og smerter. Muligvis fordi de indtraf sådan ca. samtidig, blev det hele noget værre, end det ville have været hver for sig.

Nå, men tilbage til det vindue til verden, jeg i dag har benyttet: Jeg nævner hverken navne eller pseudonymer, men der var mere end et, og det synspunkt, der blev givet udtryk for, var, at der er en sammenhæng mellem det at være dialekttalende og så manglende intelligens. Så var det ligesom, at man følte sig trængt ind i et hjørne af skolegården med en gang buksevand i ascendenten … Kan det virkelig passe, at ellers normaltfungerende mennesker kan have sådan en tankegang i det herrens år 2014? Tjah, hvorfor ikke? Når man ser på, hvad folk ellers går rundt og mener, så …

Diskussionen bølgede frem og tilbage, delvis på grund af en ikke-eksisterende præmis: Man mente, at der er noget, der hedder dialekt i skriftsproget. Der er det absolut min holdning, at det er der kun, hvis læseren er taget i ed. Med andre ord, hvis man skriver noget, hvoraf det fremgår, at man ikke kender reglerne for brugen af hans/sin på dansk, så er og bliver det bare dårligt dansk. Det har ikke noget med dialekt at gøre. Andet end at skribenten altså ikke har gjort sig den ulejlighed at lære reglen. Jeg vil vove at påstå, at fænomenet ikke kun findes blandt dialekttalende. Ellers har de da godt nok ansat et betydeligt antal dialekttalendende journalister med dårligt skriftligt dansk på københavnerbladene i de senere år.

Ligeledes har manglende evne til at skelne mellem transitive og intransitive verber på skrift ikke den helt store sammenhæng med dialekt. Men måske nok med intelligens. Fx skelner man på vendelbomål ikke mellem ligge og lægge. Men vendelbomål er et talesprog. Når vendelboer (jeg ville gerne skrive “vi vendelboer”, men desværre er jeg født lige syd for fjorden …) derimod skriver, ja så skriver de altså fx: “Han lægger bogen på bordet”, “hønen lægger æg”, men “bogen ligger på bordet” og “æggene ligger i kurven”, hvis de altså har gået i skole, hvilket de fleste jo har. De to første eksempler har et objekt i sætningen og bruger derfor det transitive verbum “at lægge”, mens de to sidste ikke har et objekt og derfor bruger det intransitive “at ligge”. Værre er det ikke, og det skulle være muligt for de fleste at lære.

De skrivende vendelboer, jeg sådan kender til, har ikke de store problemer med det her. Da det er noget, de som regel har tilegnet sig i en ung alder uden egentlig undervisning, vil jeg sådan set mene, at det for dem er tegn på højere intelligens at mestre disse ting, end det ville være for folk, hvis talte modersmåls grammatik lå noget nærmere det skrevnes.

Nej, jeg må se at komme ud i morgen. Det er da for idiotisk, hvad man sådan kan hidse sig op til at have en skriftlig mening om på en mørk dag i december.

Jeg har ikke meldt mig ind i gruppen: “Jeg er stolt af min dialekt”. Det er jeg egentlig ikke, men jeg kunne importere et fynsk ordsprog til at illustrere min holdning: “Det er bare sådan en stille, indre glæde!”