Log ind | Hverken fyrre, fed eller færdig!

18. december 2014

Forklaring følger

Filed under: Blandet — Tags: , , — Henny Stewart @ 19:24

Måske til oktober næste år. Foreløbig har jeg i hvert fald planlagt indlægget til udgivelse den første oktober 2015. Der er noget, jeg har stærkt brug for at give udtryk for, men omstændighederne tvinger mig til at lade være indtil videre.
I klemme
Så fulgte forklaringen hurtigere, end jeg oprindelig havde forestillet mig det. Den kan læses i indlægget herunder.

5. februar 2013

Orker næsten ikke, men …

Filed under: Blandet — Tags: , , , , — Henny Stewart @ 23:30

…man må vel til det. Disclaimer: Dette er et indlæg, som handler om racisme, demokrati mm. Lars Hedegaard og “Trykkefrihedsselskabet” vil også blive nævnt, så hvis du læser videre, er du advaret!

Man skal have været i koma hele dagen, hvis man ikke har hørt, at Lars Hedegaard, formanden for det såkaldte “trykkefrihedsselskab” blev forsøgt myrdet i sin egen bolig i dag. Episoden er blevet kaldt et attentat. Hvornår bruger man egentlig det ord? Er det ikke, når man har en begrundet formodning om motivet til gerningen? Jeg vil vove den påstand, at man ikke har det i dette tilfælde.

Lars Hedegaard er stærkt kritisk mod islam. Det skal han have lov til, vi lever i et frit land, et land med demokrati og ytringsfrihed. Man kan så have sin egen mening om nogle af hans udtalelser. Havde det været i U.S.A., ville han ganske givet havde kunnet straffes for “hate crimes”. Jeg mener også, vi her i landet har haft en lov mod “opvigleri”, altså dette at man gennem injurierende påstande forsøger at sætte forskellige befolkningsgrupper op mod hinanden. Vi har åbenbart ikke sådan en lov mere, for ellers måtte den da også kunne komme i betragtning i forbindelse med hr. Hedegaard. Han har som bekendt anklaget muslimske familier for at misbruge deres egne børn. Det er da vist så injurierende, som noget kan blive. “Trykkefrihedsselskabet” har mest interesseret sig for Mohammedtegninger og for at invitere højreorienterede politikere til Danmark. Min viden om dette foretagende er ikke stor. Jeg håber sådan set, at det vil gå i sin mor igen, for hvad skal vi med et “trykkefrihedsselskab”?

I dag kom så en ung mand, klædt ud som postbud, angiveligt for at levere en pakke til hr. Hedegaard, men han var ikke nogen helt almindelig post, for han trak pistol og skød efter hr. Hedegaard. Han var åbenbart ikke særlig dygtig med våbnet, for da det endelig lykkedes at affyre det, ramte han heldigvis ikke. Heldigvis, for jeg går ikke ind for, at folk skyder andre. Det er gennemgående en dårlig idé, uanset hvem, der får den. Det være sig stater, terrorister, kriminelle, bøller, folk, der hører stemmer, eller andre.

Og nu nærmer vi os noget vigtigt: Vi kan være rimeligt sikre på, at det ikke er nogen stat, der har været ude efter Lars Hedegaard, men efter min mening står alle de andre muligheder og muligvis flere til, stadig åbne.

Lars Hedegaard blev tidligere på dagen citeret for at have sagt, at manden havde “et mellemøstligt udseende”. Det blev så senere til “et sydlandsk udseende”. Samtidig har i hvert fald DRs journalister lagt megen vægt på, at gerningsmanden talte perfekt dansk. Hvad er pointen mon med det? Det kan være en pæredansker eller en person med udenlandsk baggrund, sågar en muslim med oprindelse i et arabisk land. Der er tusindvis af muslimer i det her land, der taler perfekt dansk. Nogle er født her, andre er kommet hertil som små. Derfor er det i bedste fald en misforståelse at lægge så megen vægt på dette “perfekte” dansk, i værste fald er det et eksempel på automatisk rygradsracisme.

Men den almindelige opfattelse lader til at være, at Lars Hedegaard skulle skydes, fordi han udtaler sig ufordelagtigt om muslimer.

Politiske ledere fra højre til venstre har været ude og sige, at hvis dette er et anfald mod ytringsfriheden, er det ekstra forkasteligt. Ja, vel er det så, men der er ingen, der kender gerningsmandens motiver indtil videre.

For at opsummere:

  • Folk skal ikke rende rundt og skyde andre folk
  • Lars Hedegaard har lige så meget ret til at leve som alle andre
  • Lars Hedegaard har lige så meget ret til at sige sin mening som alle andre
  • Ytringsfrihed er ikke det samme som pligt til at såre folk eller angribe dem under bæltestedet, dette gælder også Lars Hedegaard
  • Lad os nu lige se, hvor denne sag lander. Der kunne også være helt andre scenarier i spil, men jeg skal ikke have nogen injuriesager på halsen

Der kommer ikke nogen illustration til dette indlæg. Men der kommer tre streger, som skal understrege, at dette er en anden slags indlæg, end dem jeg laver flest af.
30. oktober 2009

ABC i ord og billeder: F

Filed under: Blandet — Tags: , , , , , , — Henny Stewart @ 17:10

F, ja. Jeg har bestemt, at F her hos mig skal stå for “fri” i denne uge. Dette ord er ikke så let at illustrere med fotos, men lad os nu se, hvad jeg kan finde frem til. Ordet “fri” har jo forskellige betydninger. Man kan ønske at blive fri for noget, og man kan ønske at blive fri til noget. Og så kan man også fri til nogen, hvis man vil giftes med dem. Der er også nogle, der bliver vildt begejstrede, hvis de skal deltage i et arrangement, hvor der er fri bar.

Til adjektivet fri svarer substantivet frihed. Frihed er jo et begreb, som jeg har været vant til at opfatte som et absolut gode. Tag nu ytringsfrihed, f.eks. Vi er vokset op med, at det er et ubetinget gode, og at det er en absolut forudsætning for vores demokrati. Her i absolut nyere tid var der en dansk avis, som jeg ikke vil reklamere for her, der syntes at den burde afsøge grænserne for ytringsfriheden ved at trykke 12 tegninger af profeten Muhammed. Ifølge Islam er det absolut forbudt på nogen måde at afbilde profeten, og hvis vi ikke vidste det før, så ved vi nu, at det altså også gælder danskere og deres aviser. Da jeg først hørte, at 200.000 mennesker havde demonstreret mod Danmark og den der avis i Jakarta, tænkte jeg for det første, at det dog var gevaldigt mange mennesker i Jakarta, der læste danske aviser (as if!) og for det andet, at vi da vist havde fået åbnet en dåse orm, der hellere skulle være forblevet lukket, og at der i hvert fald ikke kom noget som helst positivt ud af den der avis’ provokation.

…frihed er ikke at være slave af egne tilbøje- ligheder…Nå, det var f, fri og frihed. Der er også nogle, der påstår, at de dyrker fri kærlighed. Så vidt jeg har kunnet få oplyst, så består det frie i, at man sådan sover lidt i flæng ude i byen. Selv har jeg egentlig altid syntes, at den påståede frihed i den henseende virkede en anelse anstrengt, faktisk ikke spor fri, hvis sandheden skal frem, og det skal den muligvis. Frihed er nemlig ikke at være slave af egne tilbøjeligheder!

Frihed er ikke kun, når man har fri. Der må også være grader af frihed i arbejdet. Ellers bliver det til slaveri. Som lærer har jeg stadig en vis metodefrihed, så jeg kan vælge, hvordan kursisterne skal arbejde med de forskellige emner og forhåbentlig får noget ud af undervisningen, inden de skal have fri. Man kan også være arbejdsfri, men det kalder man det ikke ret tit, sjovt nok. De fleste af os foretrækker at sælge en del af vores frihed, eller i hvert fald leje den ud for at få råd til de bekvemmeligheder, de færreste af os ville være foruden. Man kunne næsten illustrere forholdet mellem frihed og bekvemmelighed med sådan en skyderanordning, hvor der i den ene ende var tale om 100% frihed og ingen bekvemmelighed og i den anden 100% bekvemmelighed og ingen frihed. Men det sidste ville nok virke en anelse kvælende, mon ikke? Hov, her havde vi også en universalmodel for politik: Hvor meget bekvemmelighed vil du have? 80% OK, så kan der blive 20 % frihed. Nå, den er det næppe alle, der vil købe.

Når jeg selv har fri, beskæftiger jeg mig med mange forskellige ting, blandt andet de firbenede. Her har vi et eksemplar, der i den grad er ligeglad med, om han er/har fri eller ej, så længe de materielle forhold er tilpas:
Stoffer holder helt fri

En fritidsaktivitet, der også giver en følelse af frihed, selvom den nok ikke er helt politisk korrekt i disse klimabevidste tider, er at tage ud en lille tur i bilen. Vi har kun haft bil i 3 år, og det er altså noget bedre end at være henvist til cykel, bus og tog, skulle jeg hilse og sige. Der er frihed på vejene!
Frihed på vejene

Der er så nogle, der har så meget brug for frihed, at de vælger at gå på landevejene hele tiden. Det er nok en hel del mere frihed, end jeg ville bryde mig om. Den ultimative frihed er friheden til at dø af sult, og den har jeg nok ikke så meget lyst til.

Du kan se andres bud på F i ord og billeder her: